Till lo.se Sök Meny
Privat Arbetsförmedling är inte lösningen.

Privat Arbetsförmedling är inte lösningen.

Annie Lööf skriver i Expressen att arbetslösa vill kunna välja jobbförmedlare. Men det viktigaste för den som har blivit arbetslös är att snabbt hitta ett nytt jobb. För det krävs en välfungerande Arbetsförmedling och en arbetsmarknadspolitik med kvalitet. Annie Lööf och centerpartiet bär ett tungt ansvar för den ökande arbetslösheten och den katastrofala arbetsmarknadspolitik som den borgerliga Alliansregeringen har drivit sedan 2006.

Förtroendet för Arbetsförmedlingen har idag sjunkit till en beklagligt låg nivå. För detta bär regeringen och myndighetens ledning ett stort ansvar. Om Lööf menar allvar med att hon vill ha en effektiv förmedling av arbeten bör hon skyndsamt föreslå insatser som stärker Arbetsförmedlingen. Istället föreslår hon att myndigheten ska privatiseras utan att arbetsmarknadspolitiken stärks. Det är tragiskt att Lööfs ideologiska nattmössa sätter hennes egen agenda före de arbetslösas bästa.

Arbetsförmedlingen behöver stärkas omgående. LOs utgångspunkt är att Arbetsförmedlingen som rikstäckande myndighet tillsammans med en nationell arbetsmarknadspolitik spelar en avgörande roll för arbetsmarknadens funktionssätt.

Var i landet man bor, vem man är, vilka kontakter eller vilka föräldrar man har, ska inte vara avgörande för en individs situation på arbetsmarknaden. Insatser för arbetslösa ska vara individuellt anpassade och alla med behov ska genom den rikstäckande myndigheten och den nationella politiken ha möjlighet att få insatser av kvalitet.

De flesta arbetslösa ordnar sitt nästa arbete själva, för dem som behöver hjälp och stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden krävs en Arbetsförmedling värd namnet. Annie Lööf och Centerpartiet är tydliga med att de inte kommer föra en politik för att stärka Arbetsförmedling. Det är ett tydligt och hårt besked till alla arbetslösa

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading