Till lo.se Sök Meny
LO får stöd av Riksrevisionen i sin kritik av regeringen

LO får stöd av Riksrevisionen i sin kritik av regeringen

Riksrevisionen presenterar idag en rapport om ungdomars väg till arbete. Rapporten är i stora delar kritisk till hur regeringens ineffektiva politik och styrning av Arbetsförmedlingen har fungerat. Konsekvensen har blivit att unga människors tid i arbetslöshet har ökat. Det är mycket allvarligt och ett stort svek mot nästa generation på arbetsmarknaden.

Rapporten från riksrevisionen bekräftar många av de brister som LO har framfört mot regeringens arbetsmarknadspolitik. Det är därför positivt att riksrevisionen med sådan tydlighet visar att regeringens politik mot ungas arbetslöshet måste läggas om. LO anser att arbetsmarknadspolitiken har för låg kvalité och är felaktigt utformad. Det behövs kompetenshöjande insatser och intensifierad förmedlingsverksamhet för vissa unga och dessa personer måste identifieras tidigt och ges rätt åtgärd. LO anser att regeringens jobbgaranti för ungdomar är felaktigt konstruerad genom att de som behöver åtgärder tvingas vänta och andra låses in i garantin och erbjuds insatser med låg kvalité som snarare ökar avståndet till arbetsmarknaden. LO anser att det dessutom är av stor vikt att återinföra studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

Riksrevisionen konstaterar att Arbetsförmedlingen behöver nå ungdomar som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen men som kan ha behov av insatser. Det har Riksdagen påpekat men trots det har regeringen inte givit något sådant uppdrag till myndigheten. Arbetsförmedlingen bekräftade häromdagen det allvarliga i den situation som uppstått genom  en rapport som talade om att unga mellan 16 – 29 hade 77000 varken studerat eller arbetat på tre år, 20 000 av dessa hade aldrig varit inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Riksrevisionen fastslår att det också krävs förbättringar för de ungdomar som redan är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Regeringen har stirrat sig blind på Jobbgarantin för ungdomar, den har i många fall haft inlåsande effekt och begränsat möjligheten för arbetsförmedlare att kunna ge individanpassade och tidigare insatser som det arbetslöse har behövts. Riksrevisionen anser att regeringen ska undersöka hur regelverket är utformat för att inte förhindra möjligheten för unga att få rätt och tidiga insatser för att minskad arbetslöshet.

Regeringens ensidiga fokus på Jobbgarantin är det troliga skälet till att Arbetsförmedlingen inte har arbetat med ungdomar tidigt i arbetslöshetsperioden, riksrevisionens signal till regeringen är tydlig, gör om och gör rätt.

I Sverige är knappt 100 000 unga personer arbetslösa. Det finns stor risk att många av dem kommer att tvingas vara arbetslösa under lång tid om inte arbetsmarknadspolitiken läggs om i grunden. Riksrevisionens rapport visar att regeringens har satsat på fel politik, frågan är om de har modet att byta ut sin politik och åter ge hopp till alla de unga som söker jobb.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading