Till lo.se Sök Meny
Arbetslösa ska kontrolleras oftare

Arbetslösa ska kontrolleras oftare

Idag presenterade Arbetsförmedlingen sitt nya uppdrag – att kontrollera de arbetslösa oftare. Från den 1 september gäller nya regler för arbetslösa som uppbär a-kassa. För att a-kassan ska kunna vara generös och fungera väl behövs en bra kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande, det är något LO står upp för.

Men regeringen väljer fel – att öka kontrollen av de arbetslösa istället för att motverka arbetslösheten – det är en allvarlig felprioritering. De arbetslösa sviks återigen av regeringen och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I Sverige är arbetslösheten över åtta procent, regeringens politik mot minskad arbetslöshet fungerar inte, den raserade a-kassan, den försämrade arbetsmarknadspolitiken och den ökade kontrollen av arbetslösa har inte givit minskad arbetslöshet, tvärtemot.

Att drabbas av arbetslöshet är för de allra flesta människor oerhört påfrestande. Att leva i ständig oro för sin privatekonomi samtidigt som man ständigt söker arbeten är nedbrytande. Kraven och kontrollen på dem som söker arbete måste därför vara transparanta och lätta att rätta sig efter. Kraven måste vara rimligt utformade och inte upplevas som kränkande.

Förtroendet för a-kassan bygger på att ersättningsnivån är tillräckligt hög så att den som är arbetslös klarar sin ekonomi. Idag kan endast ca tio procent av löntagarna räkna med att kunna försäkra sin lön till 80 procent om de blir arbetslösa, det förtroendet är därför satt ur spel.

Förtroendet bygger likaså på att ersättningen betalas ut i tid med kortast möjliga handläggningstider. Regeringens sammantagna politik på a-kasseområdet har kraftigt skadat förtroendet för försäkringen. Trots det har a-kassorna alltjämt hög legitimitet i återkommande mätningar. Nu väljer regeringen att införa regler som återigen äventyrar det goda förtroendet.

A-kassorna riskerar att få en ökning av antal ärenden med uppemot 160 000 per år. Det riskerar att bli en gigantisk administrativ börda. Det kan innebära att tiderna att få vänta på ersättning för de arbetslösa kan öka.

Kontrollen av att trygghetssystemen inte utnyttjas felaktigt är en grundpelare i det svenska välfärdsbygget. En förutsättning för att ersättningarna ska kunna vara på en rimlig nivå är att försäkringarna har högt förtroende bland allmänheten och de som betalar till den. Då krävs det en rigid kontroll av att de medel som betalas ut går till dem som har uppfyllt regelverket och att försäkringen inte utnyttjas felaktigt.

Regeringens misskötsel av arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen fortsätter, det leder till att förtroendet skadas. Det krävs politiskt mod och ansvar att åter säkerställa en a-kassa med fullgott inkomstbortfallsskydd och en Arbetsförmedling som kan ägna sig åt att förmedla arbeten. Det politiska modet saknar dagens borgerliga regering.

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading