Till lo.se Sök Meny
Löntagarna bär Europas skuldbördor

Löntagarna bär Europas skuldbördor

Löntagarnas inflytande över villkoren i arbetslivet har kraftigt beskurits de senaste åren. På ett möte i den Sociala Dialogkommittén i veckan vittnade återigen fackliga representanter om ett Europa som slits isär. I flera länder i Europa har kraftfulla åtstramningar genomförts för att minska skuldsättningen. De hårda pålagorna på ländernas ekonomier utan respekt för ingångna avtal har fungerat dåligt, effekten blir ofta motsatt med ökad arbetslöshet och ökad skuldsättning. Det är alltid de mest utsatta löntagarna som har fått betala det högsta priset. Kommissionen uttrycker det i sin text om utmaningar inför 2014 att bördorna av åtstramningarna bärs i störst utsträckning av de med minst marginaler och lägst inkomster. Kombinationen av ökad fattigdom och ökad ojämlikhet ger högt tryck på de sociala skyddsnäten och ger ökade sociala spänningar som är svåra att överblicka – det finns anledning till stor oro.

Därför var det välkommet att Kommissionen ville presentera hur man ska stärka den sociala dimensionen inom EU. Tyvärr saknas förslag om åtgärder som gör skillnad, ytterligare ett symboliskt slag i luften.

Trots att kommissionen hävdar att det värsta stålbadet för Europa är över och att ljuset är synligt i slutet på tunneln framstår problemen på Europas arbetsmarknad som gigantisk. Skillnaden mellan medlemsländerna och deras invånare växer. Skenade arbetslöshet, allt fler unga som inte är i utbildning eller jobb samtidigt som hushållens ekonomier krymper med betydande risk för fattigdom bland den arbetsföra befolkningen. Arbetslösheten är ca tio procent högre i de södra medlemsländerna än i de norra länderna. Det delade Europa är ett faktum.

Långtidsarbetslösheten i Europa är på den högsta nivån någonsin och har dubblerats sedan 2008, 11,6 miljoner eller 5 procent av arbetskraften i Europa är långtidsarbetslös. Till det ska läggas 5,5 miljoner ungdomar som saknar arbete, det betyder att var fjärde ung person som vill starta ett eget liv med egen ekonomi saknar arbete. Med en total arbetslöshet på 10,9 procent i Europa, minskning av arbetstillfällen, dålig matchning och en allt större andel av arbetare som tvingas in i ”prekariatet” bestående av en arbetsmarknad med otrygga jobb i farlig arbetsmiljö framstår utmaningarna för Europas arbetsmarknad som oöverstigliga.

Parterna på arbetsmarknaden är en del av lösning på Europas arbetslöshetsproblem. För det krävs en politik som byter inriktning som stärker löntagarna och främja investeringar i ekonomierna. Sänkta löner med arbetande fattiga, privatiseringar och reducerade trygghetsystem är fel väg. Det är dags för en ny politisk inriktning för Europa. Till våren är det parlamentetsval i Europa, det inger förhoppningar om en politik för ett socialt sammanhållet Europa.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading