Till lo.se Sök Meny
I Wigforss anda – Ordningsregler på svensk arbetsmarknad

I Wigforss anda – Ordningsregler på svensk arbetsmarknad

I en knastrig radiodebatt mellan Ernst Wigforss och Herbert Tingsten hörde jag för några år sedan de principer som kommit att prägla ett antal LO-rapporter.

I debatten från 1948 lyfter Wigforss vid upprepade tillfällen politikens grundläggande förutsättningar. Han säger det är avgörande att förstå de ”sociala och ekonomiska villkor under vilka människor lever”. Först när verklighetens villkor är genomlysta kan ”lämpliga politiska åtgärder vidtas”. Detta är den progressiva politikens kärna. En materialistisk utgångspunkt.

Under gårdagen presenterade Socialdemokraterna och LO ordningsregler för svensk arbetsmarknad. Stommen i det åtgärdsprogram som föreslås är etablerade krav från LO. Förslagen hämtar kraft från verkligheten villkor.

Wigforss syn på politiken har lagt grunden till en serie rapporter där LO försökt att beskriva de mekanismer som bidragit till lönekonkurrensens utveckling. Genom att belysa de ekonomiska och sociala villkoren för människor och företag som är verksamma på områden med omfattande lönekonkurrens har brister i lagstiftningen kunnat belysas.

I rapporten När arbetskraftskostnaderna pressar priset studerades arbetstagarnas villkor på tre större svenska infrastrukturprojekt. Vinnare och förlorare, en rapport som släpptes i våras, undersöker de skatte- och socialförsäkringsregler som möjliggör konkurrens med arbetskraftskostnader. I somras publicerade LO en tredje rapport i samma serie, Gäst i verkligheten, där vi försökte att ge en kvalificerad bild av utstationeringens omfattning.

Men det är inte bara på utstationeringens område Wigforss har fått vägleda. I rapporten Bemanningsbranschens sociala pris förmedlas bilder från bemanningsanställdas arbets- och vardagsliv.

Med utgångspunkt från dessa rapporter har förslag till lämpliga politiska åtgärder vuxit fram. Det är dessa åtgärdskrav som Socialdemokraternas och LOs program vilar på. Det är väl underbyggd politik. Många av förslagen har stöd från företagare. Dessutom är det progressiv politik i Wigforss anda.

10-punktsprogrammet är inte uttömmande. Men det är ett viktigt besked. Socialdemokratin vill förändra de ekonomiska och sociala villkor under vilka människorna lever. Under gårdagen tände arbetarrörelsen ett ljus i novembermörkret. En optimism kring framtiden. På Facebook återkom ordet Äntligen under gårdagen. Jag tror att Ernst Wigforss skulle delat den uppfattningen.

Läs om reaktionerna på programmet för ordning och reda på arbetsmarknaden här, här, här, här, här, här

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading