Till lo.se Sök Meny
Löntagare i Europa – Syna bluffen.

Löntagare i Europa – Syna bluffen.

Europas löntagares gemensamma intressen är långt större än skillnaderna – det viktigaste för de allra flesta, oavsett i vilket land man arbetar i är att ha ett jobb som ger en lön som går att leva av och villkor som gör att den individuella friheten är tryggad. Det kan tyckas vara en självklarhet för de allra flesta, men den senaste tiden har starka krafter ifrågasatt denna grundläggande mänskliga rättighet. Med argument som till att börja med kan låta välvilliga och rättvisa för den enskilde, men när avsikterna synas och blottas är det svartmålande av fackföreningsrörelsen och jakten på den billigaste arbetskraften som är målet. Resultatet av regeringens förda sysselsättningspolitik är tydlig med ökad arbetslöshet, social utslagning, fattigdom och mänsklig tragedi som följd.

Under en konferens i Bryssel i förra veckan samlades arbetsgivare och fackligaorganisationer för att staka ut vägen för framtiden och för att stärka den Sociala Dialogen. Det blev återigen tydligt att det är den vanliga arbetaren i Europa som har dragit det tyngsta lasset när pärlbanden av åtstramningspaket har tvingats igenom i de mest pressade ekonomierna. Åtstramningarna har resulterat i att massarbetslöshet råder i euro-området då den inhemska konsumtionen inte kommer igång. Den höga arbetslösheten sätter press på löner och villkor på hela den europeiska arbetsmarknaden. Därför är det väsentligt att arbetslösheten bekämpas med kraft på alla nivåer.

Kommissionär Lazlo Andor bekräftade bilden av att i de länder med starka parter på arbetsmarknaden tillsammans med välutbyggda välfärdsystem klarade sig klart bäst av alla ekonomier genom den finansiella krisen. Det har även tidigare framhållits av OECD att den nordiska modellen är starkt konkurrenskraftig. Det blir då märkligt att höra argument från arbetsgivarsidan om att Europas konkurrens och minskade arbetslöshet måste bestå i marknader som konkurrerar med låga löner. Det omedelbara svaret är naturligtvis att konkurrenskraften ska ökas genom kompetens, innovationer och investeringar.

Under 2013 tecknade parterna på europeisk arbetsmarknad ett s.k. ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning som ett sätt att motverka utslagning av och ökad möjlighet för unga att ta sig in på arbetsmarknaden på ett sätt som präglas av långsiktighet och kvalité.

För att arbetslösheten ska minska och ekonomierna ska fungera räcker inte avtal som ansvarsfulla parter tecknar. Då krävs också en europeisk politik som sätter löntagarnas intressen främst.

LO driver kravet om att ett socialt protokoll ska upprättas i EU som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. För att det ska bli verklighet krävs att politiken i Europa läggs om. Den 25 maj nästa år är det Europaparlamentsval då finns chansen att välja en politik för ett sammanhållet Europa utan lönedumpning och socialutslagning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading