Till lo.se Sök Meny
LO gör skillnad i politiken!

LO gör skillnad i politiken!

Socialdemokraterna tar idag ytterligare steg i riktning mot LOs vinstbegränsningsförslag i välfärdssektorn. Redan på senaste partikongressen i Göteborg skräptes de övergripande skrivningarna rörande vinstdriften i välfärden, där blev formuleringen att man ”avsevärt ska begränsa vinsterna i välfärden”.

Nu lägger socialdemokraterna också fram ett konkret förslag till samarbetsavtal på skolområdet, som kommunen måste ingå med friskoleföretag. Kommunen får alltså i praktiken ett veto när det gäller etableringen: ”- Inga barn eller föräldrar ska behöva oroa sig för att skolan ska gå i konkurs. Det måste bli ett stopp på överetableringarna”, sade Stefan Löfvén på pressträffen när förslaget presenterades.

Detta samarbetsavtal påminner mycket om det förslag till driftavtal som finns med i LOs förslag, i synnerhet när det kombineras med krav på att i bolagsordningen föra in att friskoleföretagets främsta uppdrag måste vara utbildningsverksamhet och inte vinstdrift.

I kort sammanfattning innebär LOs förslag att en normerande statlig lagstiftning införs, som utgår från LO-kongressens beslut om att inom vård, skola och omsorg ska en ”non-profit-princip” råda. Konkret betyder detta att staten anger att det normala inom välfärdssektorn, om verksamheten drivs i bolagsform, bör vara ett vinstuttag på maximalt statslåneräntan + en procent. Verksamheten ska dessutom sträva efter att vara allmännyttig (samhällsbolag).

Men lagstiftningen kombineras sedan med ett utrymme för lokalt och regionalt anpassade lösningar, eftersom kommuner och landsting via driftsavtal kan frångå vinstbegränsingen. Förutsättningen är att de motiverar varför skattepengar ska tillåtas gå till privata vinstuttag. I vissa fall kan man tänka sig att det finns rimliga skäl att fortsätta anlita ett privat aktiebolag. Att landstings- och kommunpolitikerna, utifrån skiftande partifärg, då inför sina väljare borde kunna argumentera för att detta pragmatiska förhållningssätt ligger i allmänhetens intresse är inte särskilt svårt att tänka sig.

Det som nu återstår för socialdemokraterna är att införa en normerande statlig lagstiftning som gör ”non-profit-principen” överordnad i hela välfärdssektorn. Som aktiv i någon av de 14 LO-förbunden, som arbetat fram och ställt sig bakom LOs vinstbegränsingsförslag, finns det anledning att känna tillförsikt. LO gör skillnad i politiken! Det räcker inte med att bara byta regering. Vi behöver också i grunden byta politik!

**************************************

Läs också:  Helle Klein 1, Helle Klein 2, Dagens Arbete 1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6Stefan Löfven, Susanna Holzer, Martin Moberg, Göran Johansson, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading