Till lo.se Sök Meny
Kraftfulla åtgärder för minskad informell ekonomi

Kraftfulla åtgärder för minskad informell ekonomi

Just nu pågår ILO konferensens i Genève. Ett av ämnena är hur den informella ekonomin ska kunna formaliseras och ge arbetare grundläggande skydd, rättigheter och en ljusare framtid. Förhandlingarna kommer att genomföras under två år, resultatet kommer att lämnas på ILO konferensen i juni 2015.

Arbetstagarna, däribland de nordiska ländernas olika fackliga representanter, anser att den rekommendationen som ska framförhandlas behöver innehålla åtgärder som är kraftfulla och gör skillnad. Därför är det av största vikt att dessa åtgärder går att följa upp och krav om att det leder till att den informella ekonomin verkligen minskar.

Talespersonen för arbetstagarna, Plamen Dimitrov från den fackliga organisationen CITUB i Bulgarien, leder arbetet med tydliga mål om att allt arbete ska omfattas av grundläggande skydd och rättigheter, oavsett var arbetet utförs – alla arbetare har rätt till ett sunt arbetsliv – ”a worker is a worker”.

För att främja stabil ekonomisk utveckling är det av grundläggande betydelse att all form av olovligverksamhet och skadlig konkurrens minskas och ersätts med möjlighet att konkurrera med goda villkor och utveckling. Istället för med låga löner, dålig arbetsmiljö och konsekvenser som skadar miljön och samhällsutvecklingen. I vissa utvecklingsländer utgör den informella ekonomin majoriteteten av all ekonomisk verksamhet. Gemensamt för många av dessa länder är ineffektiva och svagt utvecklade skattesystem. Det saknas ofta grundläggande socialt skydd vid arbetslöshet och sjukdom. Flertalet arbetare i den informella ekonomin har låg inkomst och är mer utsatt för risk att drabbas av fattigdom. Därför anser den fackliga gruppen på konferensen att det är mycket viktigt att det framförhandlade rekommendationen innehåller riktlinjer för att stärka grundläggande socialt skydd. 

375 miljoner arbetare runt om i världen lever i extrem fattigdom enligt en ny rapport från ILO. Dessutom är 202 miljoner arbetslösa, många av dem är hänvisade till osäkra villkor i den informella ekonomin, för att ge dem en ljusare framtid vilar ett tungt ansvar på att parterna under årets ILO konferens kommer fram till lösningar som gör skillnad, men vägen dit är mycket lång.

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading