Till lo.se Sök Meny
ILO utmanas – villkoren i arbetslivet står på spel

ILO utmanas – villkoren i arbetslivet står på spel

Konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare har tydliggjorts under ILOs 103.e konferens.

Den mest akuta och mest allvarliga meningsskiljaktigheten är arbetsgivarnas hårdnackade motstånd mot att erkänna arbetstagarnas strejkrätt. När nu konferensens arbete lider mot sitt slut tycks det som att parterna står längre ifrån varandra än någonsin.

När medlemsländerna bryter mot grundläggande överenskommelser om mänskliga rättigheter i arbetslivet är straffet litet. Trots enormt mänskligt lidande saknas kraftfulla åtgärder för ILO att vidta. Vittnesmålen är många om tvångsarbete, barnarbete, kränkningar, diskriminering och hot mot rätten att organisera sig i en fackligorganisation. Istället för kännbara sanktioner kan ILO erbjuda stöd till den regering som har gjort sig skyldig till brott med syfte att överträdelsen ska upphöra. Konflikten under årets arbetskonferens har bestått i att arbetsgivarna nu inte vill erkänna strejkrätten. Därför riskerar ILO inte kunna lämna en gemensam varning och instruktion om bättring till länder som Colombia, Ghana Quatar eller andra länder som bryter mot grundkonventioner. Det inte bara ett stor svek mot alla de arbetare som finns i dessa länder det är också ett ytterst alvarligt ställningstagande som hotar att bryta sönder och förstöra ILOs hela övervakningssystem.

När behovet av goda villkor i arbetslivet är lika stort som någonsin och behovet av sociala skyddsnät är extra stort på den globala arbetsmarknaden blir konsekvenserna av den pågående konflikten än mer allvarlig. Ytterligare konflikter avslöjades i arbetet med att stärka arbetarnas möjligheter att gå från en osäker situation i den informella ekonomin till ett liv med en ljusare framtid i den mer formella. En förutsättning för att ekonomin ska kunna formaliseras är kraftfulla insatser som bygger ut välfärd och skattesystem. Det krävs även konkurrensneutralitet och insatser för att motverka olovlig verksamhet. Då krävs att det går att följa hur och var olika varor produceras, och det mervärde som skapas, s.k. Supplychains. Det har varit ett begrepp som arbetsgivarna konsekvent har motverkat. Läget blev alvarligt när arbetstagarna krävde att få det inskrivet i rapporten, med stöd av de flesta regeringsföreträdare, om den informella ekonomin. Arbetsgivarnas svar var, utan argument, att vägra. Istället hotades om att förstöra arbetet genom att lämna kommittén.

Flera svårigheter har präglat arbetet i Genève under årets ILO konferens. Den unika sammansättningen i att arbetsgivare, regeringar och arbetstagare i trepartssamtal gemensamt finner lösningar för att skapa ett bättre arbetsliv för alla är kraftfullt. När nu arbetet snart är över för denna gång väntar stora utmaningar under året för att åter skapa förutsättningar för att stärka ILO. Det kan bara parterna göra tillsammans, det kommer bli en av ILO:s viktigaste utmaningar hittills.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading