Till lo.se Sök Meny
Sjukförsäkringsfrågan kan avgöra valet

Sjukförsäkringsfrågan kan avgöra valet

Människor som sätts under ekonomisk press blir oftare stressade och sjuka, detta visar all tillgänglig och seriös folkhälsoforskning. Över en miljon svenskar har idag svårt att klara oförutsedda utgifter (på 8 000 kr), enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det innebär att var sjätte svensk lever under en sådan ekonomisk press som allvarligt hotar deras hälsa.

Att leva med pressad ekonomi är inte bara psykiskt jobbigt. Det kan också vara rejält ohälsosamt, ja rent av akut livshotande. Det visar ny forskning från Karolinska institutet (KI). Hur klokt är det då att sätta ekonomisk press på de redan sjuka, dvs de sjukskrivna och sönderstressade? Hur klokt är det att dessutom tvinga dem att betala högre skatt än de friska?

Nej, just det. Alliansens sjukregler från 2008 – med snäva tidsgränser och sänkta ersättningar – saknar såväl forskningsstöd, empati som insikt om den hur den mänskliga naturen fungerar. Möjligen passar regelverket för den rationellt handlande egoisten (economic man), som tycks vara ett fundament i Anders Borgs skrivbordsprodukter.

Människor av kött och blod, som lever utanför den ekonomistiska modellvärlden, är betydligt mer komplicerade sociala varelser än så. De ”drivkrafter till arbete” som alliansregeringen säger sig vilja skapa med sänkta ersättningsnivåer och skarpa tidsgränser för sjuka och arbetslösa skapar en stress som är livsfarlig. Lite tillspetsat och med en ironisk glimt i ögat skulle man därför kunna säga att Anders Borgs skrivbordskonstruktioner, i likhet med snuset och cigaretterna, borde förses med varningstext: ”Denna politik kan allvarligt skada din hälsa…”.

Den senaste tiden har vi också hört en del ledande moderater (exempelvis Finn Bengtsson) påstå att det egentligen är LO som står bakom de tidsgränser i sjukförsäkringen som alliansen genomförde sommaren 2008 (läs mitt bemötrande här). Helt uppenbart försöker dessa moderater smeta ut ansvaret för ett regelverk, som de insett saknar folkligt stöd och som blivit en belastning för regeringen i valrörelsen.

De moderata farhågorna bekräftas dessutom av en nypublicerad LO-rapport. Där framkommer det att, trots att det gått sex år sedan alliansens sjukregler infördes, är kritiken mot dem fortfarande mycket stark. Det är exempelvis betydligt fler (44 procent) av svenska folket som, i en Novus-undersökning från i början av detta år, uppger att deras syn på regeringen påverkats negativt av de nya sjukreglerna jämfört med dem som påverkats positivt (12 procent).

Av dem som har egen sjukskrivningserfarenhet är det hela 61 procent som blivit mer negativt inställd till regeringen pga sjukförsäkringspolitiken. Det ligger nära till hands att tänka sig att de som har egen erfarenhet av sjukskrivning har haft större anledning att skaffa sig kunskaper om regelverket och därmed påverkats mer negativt när de upptäckt hur bristfälligt regelverket faktiskt är.

Sjukförsäkringsfrågan har, sedan de nya sjukreglerna infördes sommaren 2008, definitivt inte varit någon ”vinnarfråga” för regeringen. Statsvetaren Nils-Eric Hallström anser till och med att alliansen förlorade sin egna majoritet i förra valet på grund av just sjukförsäkringsfrågan (Se Världen idag, 3 november 2010).

Utifrån den opinionsundersökning som presenteras i LO-rapporten Bristande tilltro – svenska folket om sjukförsäkringen finns anledning att misstänka att alliansen kommer att fortsätta försöka smeta ut ansvaret för sin misslyckade experimentpolitik på sjukförsäkringsområdet. Det finns dock ingen anledning, varken för LO eller oppositionen, att låta dem oemotsagda få fortsätta med denna cyniska strategi och falska historieskrivning (läs mer om moderaternas anekdotiska historieskrivning i ett tidigare blogginlägg).

Valet den 14 september i år handlar inte bara om tillväxttal och procentsatser, utan också idéer och värderingar – om människo- och samhällssyn. Sjukförsäkringsfrågan, som är så starkt kopplad till vår hälsa och därmed till det vi anser vara viktigast i livet, rör just dessa djupgående ideologiska grundvärderingar. Det är viktigt att vi blir fler som inser och säger detta. Politik är inte bara att välja, utan också att vilja!

**************************

Läs också: Martin G Moberg, Jenny Wennberg, Peter Johansson, Robert Sundberg, Linnea Swedenmark, Daniel Swedin, Peeter-Jaan Kask, Robert Nyberg, Peter Högberg och Ab1 och Ab2 och Expr.1, Expr.2, SvD, Dala-demokraten, DN1, DN2, DN3, SVT och Metro

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading