Till lo.se Sök Meny
Krav på Sveriges nästa regering – Mänskliga rättigheter i arbetslivet. För alla.

Krav på Sveriges nästa regering – Mänskliga rättigheter i arbetslivet. För alla.

I USA strejkar anställda i snabbmatsrestauranger för höjda minimumlöner. I en rasad gruva i Bosnien satt 30 gruvarbetare instängda i över 18-timmar. Varje dag tvingas ca 170 miljoner barn att arbeta, mer än hälften av dem i utsatta och farliga arbeten. Listan på övertramp och missbruk av människors rättigheter i arbetslivet kan göras oändligt lång.

Det är avgörande för löntagarna att Sverige får en ny regering. Nu behövs politik som står upp för goda villkor i arbetslivet i Sverige, men även internationellt. Efter åtta år med högerregering har frågorna om internationell solidaritet i arbetslivet nedprioriterats. För LO är det av yttersta betydelse att Sverige åter går i täten för att trygga grundläggande mänskliga rättigheter för kvinnor och män på den globala arbetsmarknaden.

En ny regering behöver anta en annan inriktning på politiken, från passiv till aktiv, genom att på allvar visa att man vill verka för en arbetsmarknad som fungerar.

Det krävs nu att flera saker sker samtidigt. En ny regering måste skyndsamt anta ILOs konvention 94, som styr vilka krav som kan ställas när det gäller kollektivavtal vid offentlig upphandling. Den borgerliga regeringen har avisat ratificering genom att hävda att de strider mot EUs direktiv mot offentlig upphandling. Men redan nu har en betydande mängd EU-länder redan godtagit konventionen.

Det är också nödvändigt att den nya regeringen antar konvention 189 som ger hushållsanställda samma rättigheter som andra yrkesgrupper. Det betyder att arbetare i privata hem har rätt till övertidsersättning, betald semester, minimilön och raster. Det ger också dem som arbetar i någons hem den grundläggande rättigheten att gå med i en facklig organisation. Även om villkoren för många hushållsarbetare i Sverige är relativt goda ger konventionen ytterligare förstärkt stöd.  Det är också en mycket viktig solidaritetshandling med alla dem som befinner sig i utsatta situationer utan framtidsutsikter runt om i världen.

Under de senaste två åren har ILO systemets strejkrätt kraftfull ifrågasatts av arbetsgivarna. I ILOs unika trepartssystem ges parterna tillsammans med regeringar möjlighet att komma fram till gemensamma lösningar för ett hållbart arbetsliv. När nu grundläggande mekanismer ifrågasätts är det av mycket stor betydelse att den Svenska regeringen står upp för den hittills rådande principen om rätten att strejka för att försvara mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Den sittande högerregeringen går till val på att förlänga provanställning från 6 månader till 12, trots att förslaget skrotades i 2010 års valrörelse. Om det går igenom skulle det ge mycket negativa effekter för Sveriges löntagare. Förslaget går dessutom på tvärs mot EUs visstidsdirektiv. EU-domstolen kommer snart att besluta om Sveriges ska ställas till svars för missbruket av visstidsanställningar. Det är därför ytters allvarlig om vi fortfarande har en regeringen som vill försvaga löntagarnas rättigheter.

Över 200 miljoner människor saknar arbete globalt. Fram till 2018 räknar ILO med att arbetslösheten kommer öka med 13 miljoner människor. Sverige har förutsättningarna att åter vara en av många drivande solidariska krafter som behövs för bättre villkor i arbetslivet. Men när den Svenska arbetsmarknaden inte fungerar och 400 000 människor saknar ett arbete att gå till försvagas förutsättningen för Sverige att verka kraftfullt globalt. Nu krävs politik som fungerar. Därför behöver vi en ny statsminister på söndag.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading