Till lo.se Sök Meny
Vi har räddat banker – vi har 26 miljoner arbetslösa

Vi har räddat banker – vi har 26 miljoner arbetslösa

Vi har räddat banker men vi har 26 miljoner arbetslösa – att fortsätta med ekonomiska reformer som slår mot löntagarna är fel och skadar hela Europa sa Bernadette Ségol, ordförande i Europa facket (ETUC), vid ett möte igår mellan arbetsgivare, fack och företrädare för kommissionen i Bryssel. EU-valet i våras visade med tydlighet att social oro och hög arbetslöshet leder till att främlingsfientliga, nationalistiska och populistiska partier vinner framgång. Det blev ytterligare bekräftat i det nyligen avslutade svenska valet. Sverigedemokraterna blev åter igen det felaktiga valet för många människor som upplever att de inte har tillgång till en hoppfull framtid, tryggad välfärd och som styrs av intolerans och främlingsrädsla.

Som motkraft mot ett ytterligare mer instabilt Europa krävs att parterna på arbetsmarknaden samverkar för att arbetslösheten ska minska och istället skapa jobb med goda villkor.
Dessvärre blev det tydligt på mötet att arbetsgivarnas krav genom M.J Beyrer som är GD för Business Europé (Svenskt Näringslivs är en av medlemsorganisationerna) främst utgår från minskad anställningstrygghet, skattelättnader för företag, stramare socialt skydd, ökad flexibilitet och minskad arbetsrätt. Det är klassiska arbetsgivare krav som förskjuter makt från arbetstagarna till arbetsgivarna och som står i skarp kontrast till löntagarnas intressen och långt ifrån målet om att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.

Grunden för en välfungerande relation mellan parterna är att den s.k. sociala dialogen på både nationell och Europa nivå fungerar. De nordiska länderna bygger mycket av sin arbetsmarknad på partssamverkan och har relativ goda välfungerande relationer. Medan det i andra medlemsländer som Italien, Storbritannien och Slovenien fungerar mycket dåligt. Arbetsgivarna och facken ges sällan eller aldrig tillfälle till samverkan.

Snart är en den nya kommissionen på plats. För löntagarna runt om Europa är det av stor betydelse att den organiserar sig för stärkt social dialog. Sevroz som kommer att arbeta som ansvarig för sysselsättnings frågorna, hänvisade till att EU-kommissionens ordförande Juncker uttryckte förväntningar på den sociala dialogen. Sysselsättningen behöver öka, framförallt för att stärka möjligheten för arbete åt unga. Juncker öppnar för att ungdomsgarantin behöver stärkas. För att skapa fler arbeten inom den gröna sektorn och utbildning som motsvarar kompetenskraven. Junker hänvisar också till att de strategiska målen om att minska fattigdomen främst går genom att människor kan försörja sig genom eget arbete. Juncker anser därför att de strukturella reformerna och den ekonomiska politiken måste ligga kvar och stärkas.

För Europas löntagare betyder det fortsatta åtstramningar, begränsad trygghet och försämringar i arbetslivet. Det är en utveckling som endast kan hindras genom starkare social dialog nationellt och på EU nivå. I flera av EU:s medlemsländer styr socialdemokratiska regeringar, det borde vara en förutsättning och inge förhoppningar om stärkta rättigheter för löntagarna. En marknad som styrs av en konkurrens som gör arbetaren till den ständige förloraren är en marknad som snart slutar fungera.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading