Till lo.se Sök Meny
Politik för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Politik för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

I Saudiarabien saknas grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Därför är nödvändigt och mycket välkommet att Sverige återtar en aktiv roll att påverka och samverka för en hållbar internationell utveckling. De senaste dagarna har Sveriges regering, genom utrikesministern Wallström, gjort en mycket viktig markering om den gigantiska bristen på mänskliga rättigheter som råder i Saudiarabien. Det gäller i högsta grad villkoren i arbetslivet.

De senaste åtta årens politik har förminskat Sveriges roll som utrikespolitisk kraft. Den borgerliga oppositionen väljer att högljutt kritisera alla initiativ till utveckling, nu senast gällande Wallströms inställda tal inför Arabförbundet. Moderaternas mycket förhastade beslut att dessutom KU anmälda hanteringen av det uppsagda avtalet med Saudiarabien visar på en politik som ligger långt ifrån verkligheten och endast bygger på felaktiga principer. Situationen för arbetarna i Saudiarabien vittnar om detta med smärtsam tydlighet.

I Saudiarabien är fackföreningar förbjudna och många tvingas arbeta under slavliknande arbetsvillkor. I landet arbetar över 9 miljoner migrantarbetare, många utnyttjas och exploateras av hänsynslösa arbetsgivare, de sitter fast i hopplösa situationer, där grundläggande skydd och mänskliga rättigheter i arbetslivet helt saknas. Arbetstagare riskerar att tvingas lämna ifrån sig pass, att löner inte utbetalas och hot om våld är ständigt närvarande. Systemet som kallas Kafala, förhindrar arbetare att organisera sig, protestera, att lämna arbetsgivaren eller landet.

Wallström avsåg att i sitt tal beskriva den extremt utsatta situationen som många kvinnor tvingas leva och arbeta under. Den bristfälliga lagstiftning som styr arbetslivet i Saudiarabien diskriminerar öppet kvinnor. De tillåts inte arbeta utan tillstånd från sin ”guardian”. I de fall kvinnor arbetar har de 84 procent lägre löner än män som utför samma arbeten.

I Saudiararbien arbetar närmare 1,5 miljoner kvinnor i andra människors hem, domestic workers. Många av dem blir systematiskt utnyttjade och lever under ständigt hot om repressalier. Vittnesmål berättar om extrema arbetsbördor, löner som inte betalas ut, brist på mat och psykiskt, fysik och sexuellt våld. Arbetare som gör försök att anmäla arbetsgivaren blir ofta själv anklagad för stöld eller illojalitet, därför vågar de flesta inte anmäla. De Saudiska myndigheterna avrättade nyligen en 24 årig kvinna åtalad för att ha orsakat ett 4 månaders barns död. Hon var själv 17 år när det skedde, trots att hon hävdade sin oskuld fick hon inte tillgång till försvar eller ens en kompetent tolk under förhören.

Det finns tyvärr otaliga exempel på hur människor utnyttjas i Saudiarabien, värst är de för de ca 9 miljoner migrantarbetare. De riskerar sina liv varje dag för att undvika fattigdom och för att kunna ge sina familjer och barn ett bättre liv.

Sharan Burrow, generalsekreterare för ITUC, den fackliga världsfederationen, sa nyligen vid ett möte;

”Saudiarabiens rikedomar och status är uppbyggt av alla de arbetare som ständigt har fått utstå rutinmässigt våld, tortyr och blivit nekade de grundläggande friheterna. Det är dags att sanera den Saudiska ekonomin och ge alla arbetar rätten att bilda fackföreningar, förhandla kollektivt och rätten att strejka.”

Den kampen kan inte vänta, därför är det mycket viktigt att Sveriges regering åter vill bidra till att villkoren för arbetarna i Saudiarabien och i andra länder förbättras för att de ska kunna möta en ljusare framtid.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading