Till lo.se Sök Meny
Tänderna är en del av kroppen!

Tänderna är en del av kroppen!

Förra veckans fredag (3 juli) presenterade LO ett åtgärdsprogram för att motverka de växande klassskillnaderna i tandhälsa. När tandhälsan förbättrats för genomsnittssvensken är den oförändrad eller till och med försämrad för socioekonomiskt utsatta grupper. Fattiga äldre, sjuka, arbetslösa, låginkomsttagare och deras barn halkar efter genomsnittet. Detta är den samstämmiga bilden som tecknas av dem som seriöst och förutsättningslöst granskat den svenska tandvården.

Reaktionerna på de förslag som LO presenterade i slutet av förra veckan har hittills varit övervägande positiva. De riksdagspolitiker som diskuterade frågan vid LO-seminariet i Almedalen – socialdemokraten Veronica Palm, folkpartisten Barbro Westerholm och kristdemokraten Pernilla Gunther – var alla överens om att tandvårdsfrågan inte uppmärksammats tillräckligt mycket och att det krävs konkreta förändringar. Nu gäller det för dem att gå från ord till handling!

Den enda negativa reaktionen jag lyckats nosa upp kom, kanske inte så förvånande, från privattandläkarna. På sin hemsida skriver de bland annat: “Det är viktigt att alla patienter själva har möjlighet att välja vilken tandläkare de vill gå till. Patienternas möjlighet att göra ett väl övervägt val genom att jämföra tandläkarnas kvalitet och priser måste förbättras. LOs förslag om prisreglering är fel väg att gå.” Argumentet känns igen från debatten om vinster i välfärden. Den som ifrågasätter vinstdriften och marknadiseringen görs snabbt till valfrihetens fiende.

Naturligtvis vill inte LO begränsa möjligheterna att välja tandläkare. Snarare tvärtom. LO vill att vi ska kunna göra detta val i trygg förvissning om att vi inte luras att betala mer än vad vi ur tandhälsosynpunkt behöver och vad som är rimligt. När vi uppsöker tandvården ska vi veta att det är omsorgen om vår tandhälsa som kommer först, inte omsorgen om någons bonus eller vinstuttag.

LO anser att vi behöver förändra tandvården utifrån en helhetssyn och att generella insatser är bättre än särlösningar. Tandvården måste bli en mer integrerad del av den generella välfärdspolitiken. På sikt borde “tänderna bli en del av kroppen” och det borde inte vara dyrare att uppsöka tandvården än sjukvården. Detta kräver stora systemförändringar och kommer att kosta ca 20 miljarder årligen. Därför krävs först en rejäl och grundlig översyn av hela systemet, så att det blir rätt från början.

Detta tar tid. Innan vi når dit måste vi börja åtgärda de mest akuta problemen. Görs inte detta nu riskerar de långsiktiga effekterna att bli förödande, både för samhällsekonomin och för den enskilde som drabbas. Därför föreslår LO också snabba och akuta insatser i form av ökade subventioner inom ramen för nuvarande system, dvs allmänt- och särskilt tandvårdsbidrag samt högkostnadsskyddet.

För att den ökade subventionen inte ska rinna iväg till ökade vinster, bonusar eller belöningssystem och verkligen komma dem som behöver det till del krävs en bättre priskontroll och reglering av “marknaden”. Med de förändringar som LO föreslår stärks den enskildes makt och möjligheterna att göra ett välgrundat val ökar.

Det är dags att se till att marknadsgeschäftet inte äter sig längre in i våra munnar! Ingen ska behöva dölja sitt leende för att hen inte haft råd att besöka tandvården!

Här kan du läsa mer om vad LO anser i tandvårdsfrågan:

**************************************

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading