Till lo.se Sök Meny
Utrota fattigdomen – nya globala utvecklingsmål

Utrota fattigdomen – nya globala utvecklingsmål

Världens fattigdom ska vara utraderad 2030. Det är målet med den ambitiösa agenda som har förhandlads fram inom FN i New York under sommaren.

Agendan bygger på att världens länder agera gemensamt på global nivå för att uppnå välstånd, social utveckling och skydd av miljö och klimat.

 

De 193 medlemsstaterna inom FN har kommit överrens om ”The 2030 agenda for sustainable development”, ett dokument som ligger till grund för världensledare att ta beslut om i New York i september. De 17 nya målen med sina 169 del mål ska ta vid där de milleniemålen avslutas och det ställs stora förhoppningar till att de näst kommande 15 åren på allvar ska jämna ut jordens resurser genom mer rättvis ekonomiska utveckling.

 

Utgångspunkten och anslaget i deklarationen som ska antas är att ingen ska lämnas efter, grunden för målen är att de ska bygga på respekten för människor värdighet och att målen gäller alla länder oavsett nationella olikheter.

 

För den globala fackföreningsrörelsen är utformningen av målen avgörande för att möta framtidens utmaningar. Nyckeln till en värld som baseras på respekten för människors olikheter och lika värde förutsätter ett jämställt och jämlikt arbetsliv. Det är därför av avgörande betydelse att den nya målsättningen lyckas bättre och i snabbare takt än vad milleniemålen gjorde, inte minst för att skapa ett mer hållbart globalt arbetsliv.

 

Det är glädjande att det nu efter flera års av intensivt påverkansarbete från fackföreningsrörelsen finns ett självständigt mål för att bygga hållbar inkluderande ekonomiskt tillväxt baserat på fullsysselsättning genom goda och rättvisa arbetsvillkor. Målsättningen ska nås genom ILOs agenda för anständiga arbeten – ”Decent work agenda” – Skapande av produktiva arbeten, garanterade rättigheter i arbetslivet, rätt till grundläggande socialt skydd och ökad inkludering genom att stödja den sociala dialogen. Utöver det preciseras att alla former av barnarbeten ska vara avskaffat till 2025. Medlemstaterna ska också omedelbart genomföra åtgärder för att utrota alla former av tvångsarbete, slavarbeten och trafficking. Migranter och särskilt kvinnor i de mest utsatta situationerna ska omfattas av grundläggande rättigheter i arbetslivet.

 

Den ambitiösa agendan ger förhoppningar om att globaliseringens negativa effekter kan minskas och att en mer jämlik ekonomisk utveckling kan ske, där kvinnor och män behandlas med respekt utan våld, diskriminering och trakasserier. En agenda byggd på respekt för jordens begränsade resurser och alla nationers olikheter. Den kommer inte att lyckas med vackra ord, det krävs handling av de enskilda medlemstaterna, Sveriges regering har nu en möjlighet att gå före och vara ett en god förebild tillsammans med andra EU länder.

 

Det vilar ett stort ansvar på världensledare i September att ta beslut om den nya agendan som ska gälla fram till 2030 och det är bara början.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading