Till lo.se Sök Meny
Ojämlikheten är sjukdomsalstrande!

Ojämlikheten är sjukdomsalstrande!

”Det känns lite svårt att prata om varför det är så få sjukskrivna i kommunen. Det är lite känsligt att säga, men det handlar nog i botten om pengar, att här finns andra förutsättningar att ta hand om sig själv.”

Så svarar en kvinna från Danderyd i dagens DN på frågan om varför just den kommunen har lägst andel sjukskrivna i landet. Även i kommuner/områden där klassbegreppet är mer eller mindre tabubelagt är det alltså svårt att förneka sambandet mellan klasstillhörighet och ohälsa.

Ohälsan har onekligen en tydlig klass- OCH könsmaktsdimension. De med minst makt över sin livssituation har högst sjukdomsrisk. Klass- och könsorättvisor är sjukdomsalstrande.

Detta är på inget sätt ny kunskap och det finns också gott om stöd i den moderna forskningen för dessa slutsatser. På 70-talet visade exempelvis den engelske forskaren Sir Michael Marmot på tydliga samband mellan socioekonomisk status och hälsa. Hans inledande studier handlade om tjänstemän i Stotbritannien (de s.k. ”Whitehall Studies” från 1976). De visade att högre tjänstemän hade längre liv än lägre tjänstemän och dessa högre tjänstemän hade också bättre hälsa än lägre tjänstemän.

Makt, hälsa och social status hänger alltså ihop. Ju längre ner i statushierarkin man finns och ju svårare att ha kontroll över sitt liv – ju högre är ohälsorisken. Marmot formulerar en av forskningens grundläggande slutsatser i sin klassiska bok Staussyndromet från 2006: ”Hur vi organiserar våra liv eller hur samhället strukturerar det åt oss påverkar vår egen hälsa och också hälsan hos dem som finns i vår närhet.”

I andra sammanhang har Marmot, Kate Pickett och andra forskare, som fördjupat sig i sambandet mellan social status och hälsa, lett i bevis att jämlikhet inte bara är bra för dem som står längst ned på klass- och könsmaktstrappan – också dem som står högst upp mår bättre när jämlikheten ökar.

Vårt samhälle mår helt enkelt bra av en tydlig jämlikhetspolitik, alltså raka motsatsen till de sänkta lägstalöner och de ökade inkomstklyftor som näringslivets lobbyorganisationer och borgerligheten just nu kampanjar för.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading