Till lo.se Sök Meny
LO driver på för Agenda 2030 och Global Deal

LO driver på för Agenda 2030 och Global Deal

– Ingen kan göra allt men alla kan göra något” (Jan Eliasson)

Förra veckan presenterade regeringen hur Sverige ska genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling. Regeringen antar utmaningen att vara ledande i att förverkliga de 17 målen för att utrota fattigdom och för jämställdhet och jämlikhet – nationellt och globalt. Det är mycket bra och välkommet.

För att stimulera och genomföra agendan både i Sverige och globalt har regeringen utsett en delegation. Den kommer att få en mycket betydande roll i att utforma arbetet för att agendan ska bli verklighet. Den stora utmaningen ligger delvis i att arbetet sträcker sig över 15 år. Därför måste handlingsplanerna som upprättas vara stabila och så breda att politiska skiftningar och särintressen inte förhindrar eller motverkar regeringens ambitiösa inriktning.

Det är av största vikt för delegationen, som har en tydlig klimat och grön prägel genom sina representanter, följer direktiven och tidigt bjuder in övriga delar av samhället. Synnerligen viktigt är det att arbetsmarknadsparter bjuds in, inte minst LO, för att arbetet ska få god representativitet och legitimitet som är länkat till alla mål. Särskilt mål fem om jämställdhet och mål åtta om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

LO har arbetat mycket aktivt genom världsfacket, ITUC, för att påverka agendans utformning. Agendan kan endast uppnås genom att alla 17 målen uppfylls, inget av målen har egen bärkraft. Trots det bör det läggas extra fokus på mål åtta om ett arbetsliv med anständiga villkor för alla. Regeringen äger redan genom statsminister Löfvens initiativ Global Deal, ett handslag mellan arbete och kapital för att skapa hög produktivitet med arbeten till anständiga villkor, ett utmärkt arbetsätt för att förverkliga mål åtta. Regeringen har tagit fram en deklaration om Global Deal som alltfler länder, företag och organisationer ansluter sig till. LO uppmanar delegationen att fortsätta att arbeta med Global Deal som ett sätt att förverkliga agendan både nationell och globalt.

Agenda 2030 har framförhandlats i stor öppenhet inom FN, den är universell och gäller alla länder. Målen syftar till att bygga vidare på milleniemålen. Målet är att mänskliga rättigheter ska uppnås för alla människor, att utrota fattigdom, med ökad jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. FNs medlämsländer går tillsammans till skydd för planeten och våra gemensamma naturresurser. Det är en mycket ambitiös agenda och den kan endast bli uppfylld om alla positiva krafter bidrar.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har uttryckt det tydligt;

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringar”

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading