Till lo.se Sök Meny
Fakta som ställer ohälsans klasstrappa i blixtbelysning

Fakta som ställer ohälsans klasstrappa i blixtbelysning

I en färsk avhandling från Umeå Universitet studeras ojämlikhetens effekter på hälsan. Forskaren Anita Lindmark visar att när det gäller chansen att överleva en stroke är effekten av låg inkomst fullt jämförbar med effekten av andra traditionella riskfaktorer som rökning eller med fem års högre ålder. Ohälsans klasstrappa blixtbelyses återigen.

Efter den akuta fasen har personer med hög inkomst och personer som är sammanboende lägre risk att avlida i stroke, visar Lindmark. Då framträder även skillnader kopplade till utbildning. Personer med universitetsutbildning hade lägre risk att avlida än personer med enbart grundskola. Skillnaderna är relativt stora och kan inte förklaras med medicinska faktorer som utskrivning av läkemedel. Om detta kan man naturligtvis tänka en hel del.

Ställer vi dessa fakta vid sidan av det faktum att vi just nu ser en formlig explosion av privata vårdförsäkringar blir bilden än mer alarmerande. I dag garanteras de ca 640 000 personer, som tecknat en privat vårdförsäkring, påbörjad behandling inom tjugo dagar. Oftast på en vårdinrättning där övriga får vänta betydligt längre tid på samma vård.

Genom privata vårdförsäkringar öppnas det just nu upp en “gräddfil” för de röst- och resursstarka till sjukvården, hävdar forskaren John Lapidus. Dessa grupper får snabbare tillgång till sjukhusvård och behöver inte längre bry sig om eventuella köer i den offentliga vården. Därmed försvinner en grupp medborgare som annars kunde ha satt press på politikerna att förbättra den offentliga vården. En destruktiv process sätts i rörelse. Samhället slits isär. Ojämlikheten ökar.

Denna utveckling är på lite längre sikt inte bara till skada för de lågavlönande. Sir Michael Marmot, Kate Pickett och andra internationellt erkända forskare, som fördjupat sig i sambandet mellan social status och hälsa, har lett i bevis att jämlikhet inte bara är bra för dem som står längst ned på klass- och könsmaktstrappan – också dem som står högst upp mår bättre när jämlikheten ökar.

Vårt samhälle mår helt enkelt bra av en tydlig jämlikhetspolitik. Alltså raka motsatsen till de privatiseringar, sänkta lägstalöner, skattesänkningar och de ökade inkomstklyftor som näringslivets lobbyorganisationer och borgerligheten just nu kampanjar för.

Ska problemen lösas måste ett samlat helhetsgrepp tas och vi måste sluta att systematiskt individualisera strukturella problem. Vi måste se de klass- och könsmaktsmönster som uppstår i spåren av övertron på marknadslösningar och skattesänkningar. Att en individ lyckas ekonomiskt och samhälleligt är inte avskilt från det liv som samhället erbjuder sina övriga medborgare att leva. Folkhälsa är ytterst en fråga om demokrati, jämlikhet och politisk vilja!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading