Till lo.se Sök Meny
World day of decent work – Världens arbetare kräver jämlikhet

World day of decent work – Världens arbetare kräver jämlikhet

Idag den 7 oktober manifesterar fackföreningsrörelsen runt om i världen för ett anständigt arbetsliv, fritt från slaveri, barnarbete och diskriminering.

Det är djupt sorgligt och orättfärdigt att det krävs en dag för att uppmärksamma den självklara rätten till ett arbetsliv som man inte skadas i, utnyttjas av eller i värsta fall dör i.

Under de tre senaste decennierna har den globala tillväxten ökat trefalt. Samtidigt har arbetarnas löner, som har skapat tillväxten, i det närmaste stått still. Affärsmodellen för företagen har ofta byggt på låga löner, osäkra anställningar och obefintligt arbetsmiljöskydd.

Det har lett fram till att människor tvingas arbeta utan grundläggande rättigheter och att den ekonomiska ojämlikheten är monumental. Det skadar också förutsättningarna för företag att utvecklas genom att köpkraften minskar och därmed krymper marknaderna.

Globalt tvingas 168 miljoner barn till arbete istället för utbildning, minst 21 miljoner människor sitter fast i tvångs och slavarbete. Mer än 2 miljoner människor dör varje år på jobbet, det pågår strukturell diskriminering, fackligt aktiva mördas och arbetare hotas när de försöker bilda fackföreningar. Oanständigheten i det globala arbetslivet är massivt och därför är dagens globala aktioner så viktiga.

Världens arbetare behöver ta en större andel av den globala tillväxten. Det krävs socialt grundskydd och det krävs inkomstökningar till löner som går att leva på genom stärkta kollektivavtal. Det är den enda vägen för att uppnå ökad jämlikhet.

Idag deltar LO tillsammans med nordiska och baltiska fackföreningarna på en konferens i Tallinn. För att uppmärksamma vikten av gränslöst samarbete och för att uppnå ett mer jämlikt arbetsliv. Vittnesmålen från arbetarna i Estland blir tydliga exempel på att företagens jakt på billig arbetskraft och svagt arbetsskydd har ett högt pris för den enskilda arbetaren. Svaga fackföreningar som strukturellt motarbetas av lagförslag, nu senast i Litauen, genom förslag om en ny ”Labour Code” som ska börja gälla den 1 januari 2017. Samtliga fack på plats i Tallinn tar starkt avstånd mot förslaget och kräver att den ska stoppas.

Genom att FNs medlemsstater förra året beslutade om en plan för utveckling finns förutsättningar för förbättringar. LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är ambassadör för mål 8, anständiga arbeten och hållbar ekonomisk tillväxt, i den nya utvecklingsagendan 2030. Tillsammans med statsminister Löfvens initiativ ”Global Deal” finns förutsättningarna för att långsamt påbörja en förändring mot ett mer jämlikt arbetsliv.

Vägen dit är lång, det krävs bl. att arbetare i de globala produktionskedjorna får grundläggande rättigheter, det krävs att allt slavarbete förhindras och förbjuds och det krävs att migrantarbetare ges rätt till anständiga arbetsvillkor.

Idag den 7 oktober kräver den globala fackligarörelsen av arbetsgivare och regeringar – full sysselsättning, grundläggande rättigheter i arbetslivet och socialt skydd.

Dumpning av löner och villkor kan aldrig vara vägen framåt för att öka produktivitet och konkurrenskraft. Arbetare runt om i världen kommer aldrig att accepter något annat än anständiga arbetsvillkor för alla.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading