Till lo.se Sök Meny
Global Deal riskerar att bli en Raw Deal

Global Deal riskerar att bli en Raw Deal

Det är extremt viktig att regeringen inte tappar fart och snarast tillför resurser för att förverkliga Global Deal.

De stora förlorarna på den allt mer globaliserade arbetsmarknaden är världens alla arbetare som ser sina arbeten försvinna och som tvingas in arbetslöshet. ILOs ( International labour organisation) nyligen återvalda General Direktör, Guy Ryder, förklarar Brexit, ökande populism och inte minst valet av Trump som en direkt konsekvens av den snabbt växande andelen arbetare som har fått en ”Raw Deal” i fördelningen av mervärdet av globaliseringen.

”Raw deal” står i skarp kontrast till Stefan Löfvens ”Global Deal” som LO tillsammans med många organisationer har arbetat intensivt med att sprida och som lanserades med stor framgång vid FNs öppnande i september. ILO och OECD är två av alla de organisationer som har anslutit sig till Global Deal. Behovet av ökad produktivitet kombinerat med ekonomisk hållbar utveckling och anständiga arbetsvillkor är viktigare än någonsin, det visar den senaste tidens politiska utveckling.

ILO släppte i veckan en ny rapport som visar att andelen otrygga arbeten med begränsade anställningskontrakt, egen anställningar och andra typer av tillfälliga anställningsformer ökar i takt med arbetslivet förändras. I globaliseringens spår lyfts i bästa fall de som befinner sig i den mest extrema fattigdomen till relativ högre nivåer och ges ett bättre liv. Samtidigt som de mer utvecklade arbetsmarknaderna utmanas av kraftigt ökad lönepress, otrygga arbetstidvillkor och allt mindre möjlighet till att påverka sitt arbetsliv.

När tillverkningsjobb försvinner från USA, Europa och andra delar av världen förändras arbetsmarknaderna, de nya jobben som småningom växer fram matchas till andra med rätt utbildning och de utkonkurrerade arbetarna hamnar sist i kön eftersom rätt kompetens saknas. Utan effektiv omställning, arbetsmarknadspolitik och full god arbetslöshetsförsäkring ställs människor inför en desperat situation av fattigdom med begränsade framtidsutsikter. Rädslan för globaliseringens negativa effekter skapar protektionism som ger en grund för populister att vinna politisk makt. Denna makt används uteslutande av sverigedemokrater, Le Pen, Trump och andra opportunister till att begränsa och försämra arbetares villkor och frihet.

Globaliseringen av ekonomin är nödvändig och positiv, den globala tillväxten ger en större kaka att dela på men det innebär inte att alla får det bättre. I de multinationella företagens ständiga jakt på att pressa löner och arbetsvillkor för att öka sina vinstmarginaler tvingas många arbeta under usla förhållanden, 2,3 miljoner människor dör på sina arbetsplatser varje år, minst 21 miljoner människor utnyttjas i slav och tvångsarbete samtidigt som 168 miljoner barn tvingas arbeta istället för att gå i skolan. Många av dessa arbeten utfördes tidigare på välreglerade arbetsmarknader med goda arbetsvillkor och långsiktigt planerade företag. I globaliseringens spår ser sig alltfler som förlorare.

ILO kräver att agendan för att uppnå anständiga arbetsvillkor anpassas till den moderna arbetsmarknaden. Det innebär inte en anpassning till sämre villkor utan att behoven är de samma som tidigare, rätt till socialt skydd, arbetstids regleringar och ökad rätt till kollektiva förhandlingar och kollektivavtal. Alltfler människor tvingas arbeta helt oreglerat, timme för timme eller dag för dag.

Sverige har visat mod och kraft i att lansera ett alternativ till globaliseringens rovdrift genom Global Deal. Nu blir det allt mer tydligt att det krävs att Global Deal inte bara blir ord utan också praktisk verklighet. “De samhällen som vi lever i fördelar globaliseringens fördelar extremt ojämlikt och människor upplever att de tilldelas en ”Raw Deal”, som Guy Ryder sa till The Guardian.

ILO, OECD, multinationella företag och internationella fackliga organisationer vill ha en Global Deal – låt inte den möjligheten gå förlorad.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading