Till lo.se Sök Meny
ITUC 10 år – Världsfackets kamp för världens arbetare fortsätter

ITUC 10 år – Världsfackets kamp för världens arbetare fortsätter

Världsfacket, ITUC, celebrerar tio år. Det högtidlighålls idag vid en ceremoni i Wien. Inbjuden att tala är Sveriges statsminister, Stefan Löfven. ITUC samlar 180 miljoner arbetare i 162 olika länder. ITUC har allt sedan starten kämpat envist och med fullkraft för att skapa anständiga arbetsvillkor för kvinnor och män runt om i världen. Vid dagens ceremoni är Stefan Löfven en av de få progressiva statsöverhuvud som sitter i regeringsposition som på allvar vill bidra till att skapa mer rättvis fördelning av globaliseringens djupt orättvisa fördelning genom sitt mycket viktiga intativ Global Deal (GD). ITUC anslöt sig redan för ett år sedan till GD och det är därför av extra stor betydelse att Sveriges statsminister närvarar och visar att man menar allvar med att förverkliga Global Deal, för hållbar ekonomisk utveckling och anständiga arbetena för alla.

ITUC bildades i Wien 2006, och hade dessförinnan föregåtts av ICFTU den fria fackförenings internationalen. Generalsekreterare är Sharan Burrows från Australien med Joao Felicio från Brasilen som president. LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson är biträdande ordförande och ingår i den absoluta ledningen.

Utmaningarna för ITUC de kommande åren kan tyckas gigantiska. Allt fler länder och regioner drabbas av högerpopulistiska partier med öppet fackföreningsfientliga agendor. Samtidigt avregleras allt fler arbetsmarknader och grundläggande rättigheter kränks. I spåren av företagens jakt på högre vinster blir varors produktionskedjor allt mer komplicerade. Ju längre ut i kedjan en vara tillverkas desto större är bristen på grundläggande skydd och rättigheter för arbetarna. Enligt ILO, är ca 21 miljoner människor fast i slav och tvångsarbete, 168 miljoner barn tvingas arbeta och 2000 människor dör varje år på sina arbeten. Globalisering medför positiva effekter för några få som lyfter sig ur relativ fattigdom, men om globaliseringens effekter fördelades mer jämlikt skulle fler få ett bättre liv. Det skulle även leda till ökad tillväxt som ligger till grund för hållbara demokratiska samhällen. Ett svar för att uppnå detta är Global Deal, det är därför ITUC, ETUC, ILO, OECD, företag och fack har anslutit sig – i övertygelsen om att det kan göra skillnad.

ITUC har även antagit utmaningen för ett bättre arbetsliv för alla arbetare genom att lägga fram program för “The Future of work, democratic rights” samt “Building workers power”. Det är ett antal utmaningar och strategier som utgår från att kombinera ekonomisk tillväxt med anständiga arbetsvillkor (Decent work). Det sker genom att koncentrerar sig på några särskilt viktiga frågor:

Just transition, produktionen behöver ställas om för att vara klimat och miljömässigt hållbar, om det görs på rätt sätt kan det bidra till positiva effekter på sysselsättning och tillväxt.

Stoppa slav och tvångsarbete, ITUC har ett mål om att minst femtio länder ska ha ratificerat ILOs protokoll mot tvångs och slavarbete fram till 2018. Nu är det ca 15 st, Sverige är inte ett av dem. LO har avkrävt svar om när regeringen ska ta ansvar för ratificering, ännu har ingen proposition presenterats, LO förväntar sig att ratificering sker skyndsamt och senast under 2017.

ITUC formerar och samordnar den globala fackföreningsrörelsen i ILO (International labour organisation) och inför ILOs arbetskonferens. Det innebär att världens arbetare talar till alla sina regeringar med en enad röst. Enade arbetare världen står starka och får genomslag för krav mot arbetsgivare om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

ITUC uppmanar och protesterar mot länder som lider särskilt stor brist på respekt för grundläggande mänskliga rättighet i arbetslivet. ITUC uppmanar dessa regeringar att ändra lagstiftning, ratificera ILO konventioner eller reformera sina arbetsmarknader. Några av dessa länder som ITUC har uppmärksammat är bl. Qatar, Uzbekistan, Finland, Storbritannien, Colombia och många – när den samlade globala fackföreningsrörelsen protesterar uppnås förändring.

Utmaningarna för ITUC de kommande tio åren är stora, prioriterat är att fler arbetare går samman och ges rätten att bilda fackföreningar och kan kräva sin rätt. Fackföreningsrörelsens grundbult bygger på internationell solidaritet – en arbetare är en arbetare oavsett vem man är eller vilket land man arbetar i. LO ska bidra till att ITUC blir en ännu starkare kraft mot utnyttjande av arbetare och för alla arbetares grundläggande rättigheter till ett anständigt arbetsliv.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading