Till lo.se Sök Meny
Global Deal – vägen framåt för Tunisien

Global Deal – vägen framåt för Tunisien

LOs systerorganisation i Tunisien, UGTT, höll förra veckan kongress. Den fackliga organisationen var en av initiativtagarna till ”kvartetten” som belönades med Nobels fredspris 2015. Utmärkelsen baserades på förhandlingar som ledde fram till att Tunisien kan övergå till demokrati genom att anta en konstitution baserad på grundläggande mänskliga rättigheter.

LO var på plats på kongressen för att stödja UGTT och för att tillsammans med parterna utveckla arbetsmarknaden genom bland andra statsminister Stefan Löfvens initiativ Global Deal som lanserades vid FN:s öppnande i september 2016.
Global Deal är ett effektivt sätt att motverka fattigdom, för goda arbetsvillkor och för att jämna ut globaliseringens orättvisa fördelning genom partssamverkan och social dialog.

Tunisiens arbetsmarknad och ekonomi står inför stora utmaningar. Köpkraften har minskat med fyrtio procent de senaste fyra åren samtidigt som andelen fattiga är över trettio procent av befolkningen. Skyddet vid arbetslöshet och sjukdom är mycket begränsat. Ständiga hot om terrorism skapar instabilitet och skadar turismen, en av Tunisiens viktigaste inkomstkällor. Trots svårigheterna råder det stor förhoppning om framtiden och Tunisien tjänar som förebild för många av länderna i regionen om hur demokratin kan utvecklas.

UGGT kräver under kongressen lönehöjningar, utbildningsinsatser och utbyggt socialt skydd. Att press och yttrandefriheten är oinskränkt och att journalister och fackligt aktiva inte förföljs.

För att lyckas krävs internationell solidaritet och insikt om att Tunisiens utveckling är större än bara för landet självt, det är avgörande för hela regionen. Genom att Sverige öppnade en ambassad i Tunis i oktober 2016 och Stefan Löfvens goda relation med Tunisiens premiärminister Youssef Chahed, senast i Davos förra veckan, finns rätt förutsättningar för att utveckla en Global Deal. Till vinst för demokratin och Tunisiens arbetare.

Krönika publicerad i AIP 20170127 http://www.aip.nu/default.aspx?page=2&kronika=2130

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading