Till lo.se Sök Meny
Utrikesdeklaration för stärkt feminism och Global Deal

Utrikesdeklaration för stärkt feminism och Global Deal

I dag presenterar utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikespolitiska deklaration. I en tid när omvärlden blir alltmer instabil är det betryggande att satsningarna på en feministisk och öppen utrikespolitik stärks.

LO arbetar för stärkta mänskliga rättigheter i arbetslivet, både i Sverige och i omvärlden. Därför är det för LO mycket positivt att regeringen avser att öka insatserna och följa upp Statsministerns initiativ Global Deal. Anständiga arbetsvillkor, ökad produktivitet och inkluderande ekonomisk tillväxt är en grundläggande förutsättning för demokratisering och ökad jämlikhet.

Global Deal bygger på nordiska erfarenheter om att överenskommelser på arbetsmarknaden skapar produktivitet och goda arbetsförhållanden. I deklarationen om utrikespolitiken avser regeringen att följa upp och stärka Global Deal i samarbete med ILO och OECD, det är bra och nödvändigt för att fler arbetare ska kunna erbjudas grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Den feministiska utrikespolitiken har givit resultat, enligt regeringen har arbetet bidragit till att ca 20 länder har tagit fram lagar och förslag för stärkt jämställdhet. Samtidigt som stora grupper av kvinnor och flickor undviker osäkra aborter och att ett 90-tal lokala samhällen har upphörd med kvinnlig könsstympning. LO ser det som självklart att regeringen fortsätter med den feministiska utrikespolitiken och stärker arbetet bl. genom att införliva det i Sveriges implementering av Agenda 2030. LO anser att ett första viktigt steg  är att ratificera ILOs konvention 189 och tillhörande rekommendation 201 om hushållsanställdas rättigheter.

Sverige har gått före genom att erkänna Palestinas självklara rätt som en självständig stat. Det har ingett hopp hos många palestinier och är ett arbete som måste fortsätta. Sveriges agerande i regionen kommer med all säkerhet att få en allt mer betydelsefull roll och det är bra och viktigt att Sverige är tydliga med att målet är att finna en tvåstatslösning.

LO stödjer och bidrar aktivt till att finna lösningar till konflikten mellan Israel och Palestina genom att stå i solidaritet ländernas arbetare, det är därför mycket bra att regeringen tillsätter ett särskilt sändebud för att stärka fredsprocessen.

Omvärldens oförutsägbarhet ökar, protektionism och populism sköljer in i allt fler länder. Då krävs, i motsats till vad som sker i desperata högerpartier i Sverige, att man står upp för grundläggande världen och en progressive utrikespolitik, det gör Sveriges  utrikesminister, Margot Wallström med kraft.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading