Till lo.se Sök Meny
Migration, krig och fred – ILOs 106:e arbetskonferens har startat

Migration, krig och fred – ILOs 106:e arbetskonferens har startat

Nu startar ILOs 106:e arbetskonferens i Geneve. Under två veckor genomförs förhandlingarna mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringar från hela världen där arbetslivets villkor står på spel.

Utmaningarna för arbetare på den global arbetsmarknaden blir allt svårare. För många människor runt om i världen präglas arbetslivet av krav på kortsiktiga vinster och lägsta pris, där respekten för grundläggande mänskliga rättigheter ofta får vika undan.

På agendan för årets ILO konferens står förhandlingar som alla tar sig an vår tids stora utmaningar. Utvecklingen för många demokratiska samhällen utmanas av protektionism, nationalism och intolerans. Därför är ILOs uppdrag att skapa social rättvisa och hållbara samhällen viktigare än någonsin.

ILO tecknade redan 1944 en konvention om övergången från krig till fred, nu ska den anpassas till dagens verklighet. Det råder enighet om att demokratiska samhällen med välutvecklade arbetsmarknader motstår konflikter och social oro på ett mer hållbart sätt. Det är därför avgörande att medlemsländerna åtar sig och erkänner att respekten rätten att förhandla kollektiv, är avgörande för att förebygga konflikter. Rekommendationen är ett unikt FN instrument som ger medlemsländerna möjlighet för fredsbevarande och skapande insatser.

För första gången på ca 20 år ska migration diskuteras och förhandlas under en ILO konferens. Förväntningarna är att det kommer bli svårt för parterna att komma överens, en given svårighet är att finna en gemensam utgångspunkt om vilken form av migration som avses omfattas av ILO. Diskussionen ska resultera i en rapport som ska stärka migranter ställning på den globala arbetsmarknaden.

Varje år prövas länders efterlevnad av de konventioner som de har ratificerat. Dessa länder måste åka till Geneve och svara och förklara sig om skälen till varför de inte har levt upp till kraven i konventionerna. Parterna förhandlar fram vilka åtgärder de förväntas vidta för att förbättra situationen. Ännu är listan inte färdigställd, utan utgörs av 40 länder som ska förhandlas till 24 länder däribland Turkiet, Storbritannien och Algeriet med flera.

Guy Ryder, ILOs General Direktör, har givit arbetskonferensen en möjlighet att diskutera hans förslag om ett grönt intiativ för att klara övergången till ett hållbart arbetsliv. Som presenteras i en rapport som kombinerar anständiga arbetsvillkor med hållbar klimat och ekonomisk utveckling. Dessutom beskrivs återigen den mycket negativa utvecklingen för arbetar i Palestina. Sveriges arbetstagaredelegat kommer att delta i debatten och uppmana till stop av trakasserier av arbetare i alla former och platser.

Konferensen kommer avslutas den 16 juni med förhoppningen om att arbetstagarna på den globala arbetsmarknaden har getts ökat skydd och hopp om framtiden, samtidigt som ILOs position har stärkts.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading