Till lo.se Sök Meny
Stärkt rätt för hushållsarbetare – ratifcera ILO:s konvention 189

Stärkt rätt för hushållsarbetare – ratifcera ILO:s konvention 189

Hushållsarbetare ska få ökade rättigheter. Det behövs nu mer än någonsin när borgerlig politiker vill utöka RUT för att de återigen tror att det är enkelt att arbeta i någons privata hem. Många som har sin arbetsplats i någon annans hem vittnar om risken för diskriminering och våld. Ofta är det ensamarbete som ökar risken för utsatthet. Nu kan rättigheterna och skyddet för alla dessa arbetare stärkas. Regeringen föreslår att ILO:s konvention nr. 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare ska ratificeras. Det är viktigt för Sverige och i solidaritet med 67 miljoner hushållsarbetare runt om i världen.

LO har drivit på för en ratificering allt sedan konvention kom till 2011. Nu finns det äntligen en möjlighet för alla dem som arbetar i någons hem att få samma villkor och likställas med andra arbetare. Personliga assistenter, hemtjänstpersonal eller andra som arbetar med städning, matlagning, snöskottning, trädgårdsarbete, barnpassning, eller annan from av vård för att skapa bättre och tryggare liv åt andra ska få rimligare arbetsvillkor.

När de borgerliga partierna återigen, senast förra veckan, envist hävdar att de vill öka RUT-avdragen för att skapa så kallade enkla jobb blir det tydligt att de inte vet vad det talar om. Att arbeta i någons privata hem för att öka tryggheten och livet för dem som får assistans är ett avancerat arbete som är högt krävande. Arbetsuppgifterna kan vara komplicerade och samtidigt befinner man sig i en situation där det är svårt att ställa krav på god arbetsmiljö och rätt utrustning. Att kalla dessa i många fall livsavgörande arbetsinsatser för enkla jobb är mycket ovärdigt.

Den 1 juli 2018 kommer konventionen att börja gälla om Sveriges riksdag i bästa fall bestämmer sig för att rösta för ratificering. Det innebär att svensk lagstiftning måste anpassas och stärkas när lagen inte lever upp till kraven som ILO ställer. Förändringarna kommer stärka den enskilde arbetstagarens rätt till information om arbetsuppgifterna, rätten till ersättning vid skada och att villkoren blir lika för dem som arbetar under lagen om anställningsskydd (LAS).

En svensk ratificering i solidaritet med hushållsarbetare globalt

ILO (International labour organisation) beräknar att ca. 67 miljoner[1] människor arbetar som hushållsarbetare och ca 80 procent av dem är kvinnor. En betydande andel beräknas enligt ILO befinna sig i informell sektor.[2] Med den enorma omfattningen av antalet hushållsanställda globalt och dessas i många fall utsatta situation visar en ratifikation tydlig att Sverige vill bidra till goda arbetsvillkor och välreglerade arbetsmarknader globalt. Inte minst visar det att Sverige vill bidra till att stärka kvinnors situation på den globala arbetsmarknaden.

 

[1] http://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/WCMS_209773/lang–en/index.htm

[2] Formalizing domestic work / International labour office. – Geneva: ILO 2016

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading