Till lo.se Sök Meny
Snart dags för utvärdering i sjukförsäkringsfrågan?

Snart dags för utvärdering i sjukförsäkringsfrågan?

Fem löften i Socialdemokraternas valmanifestet från 2014 ang sjukförsäkringen (se sid. 40):

1. Sjukförsäkringen ska ge både ekonomisk trygghet och erbjuda rehabilitering.
2. Ingen ska behöva teckna en kompletterande försäkring för att få ett rimligt skydd.
3. På sikt vill vi höja taket i sjukpenningen till tio prisbasbelopp och i ett första steg vill vi höja det till åtta.
4. Vi vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden.
5. Den bortre tidsgränsen i sjukpenningen ska tas bort.

Det är dags att utvärdera insatserna för en rimligare och mänskligare sjukförsäkring. Hur ser läget ut? Vad behöver göras? Vad är gjort och vad återstår att göra?

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading