Till lo.se Sök Meny
Slavhandeln går att stoppa

Slavhandeln går att stoppa

Förra veckan rapporterades att migrantarbetare säljs som slavar i Libyen. Det mänskliga lidandet är oerhört och drabbar oss obevekligt. Skrupellösa arbetsgivare och rekryterare utnyttjar hänsynslöst människors utsatta situation.

LO fördömer genom ITUC det allra starkaste behandlingen av migrantarbetare i Libyen.

ITUC och LO kräver ett omedelbart stopp och att de skyldiga straffas samt att migrantarbetarna och deras familjer kompenseras.

Smärtsamt nog är det ingen nyhet för LO och den internationella fackföreningsrörelsen, ITUC, att slavarbete fortfarande är utbrett och i vissa delar av världen ökar. ILO räknar med att slavarbete och trafficking omsätter 150 miljarder dollar varje år, endast den kriminella hanteringen av droger och vapen omsätter mer.

Bristen på nationell lagstiftning och luckor i internationella bestämmelser gör det möjligt för cyniska arbetsgivare att driva sin smutsiga verksamhet med stora vinster och gigantiskt mänskligt lidanden som följd.

LO och ITUC anser att det nu krävs att det internationella samfundet agerar gemensamt för att stoppa slavhandeln och att de skyldiga straffas. Målet för ITUC är att minst 50 länder ska ratificera ILOs protokoll mot slavarbete under 2018, hittills har 18 länder skrivit på. LO kämpade för att Sverige skulle ratificerade protokollet mot slavarbete förra året, det har nu skett. Det är ett viktigt steg som nu måste följas med att nationell lagstiftning. Men mer måste göras föra att avskaffa modernt slaveri.

Främst måste det finnas en politisk vilja, som drivs av att stater och företag exponeras och ställs till svar för sina kriminella handlingar. Företag måste öppet och transparent redovisa att deras globala värdekedjor är rena från alla former av kränkningar av arbetare. Det finns internationella ramverk baserade på FNs principer om företag och mänskliga rättigheter. Det är hög tid att dessa används.

Fackliga fri och rättigheter är en förutsättning för att kunna lyckas skapa förändring genom gemensam facklig kamp. Det visade sig så sent som förra månaden när ITUC med stöd av Byggnads och många andra lyckades få Qatar att förändra sin så förhatliga lagstiftning som låste fast migranter i slavliknande arbete. För två veckor förband sig Sverige vid en ILO konferens mot barnarbete, att driva på för stopp av slavarbete och traffickingen. Det ska ske genom att utveckla och sprida Statsminister Löfvéns initiativ Global Deal för hållbar ekonomisk utveckling och anständiga arbetsvillkor.

Nästa år genomförs FNs högnivåmöte om Migration, det är ett ytterst lämpligt tillfälle för FNs medlemsstater att gå samman genom internationell solidaritet finna lösningar som ger migranter grundläggande rättigheter. Fattigdom driver människor till att migrera och söka sig arbete och inkomst lång från sina hem. Därför krävs det att den globala ekonomiska ojämlikheten bekämpas och att migranter ges samma skydd som andra arbetare.

Globaliseringen av ekonomin är oåterkallelig och välkommen men det ska inte betyda att arbetares villkor ska sänkas till dem som har det sämst – tvärtemot ska arbetsvillkor som respekterar mänskliga rättigheter gälla för alla – en arbetare är en arbetare oavsett var i världen arbetet utförs.

Att slavarbetet nu uppmärksammas är bra, det är ett rop på hjälp som vi alla måste hörsamma.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading