Till lo.se Sök Meny
Sveriges regering och LO åtar sig att utrota barnarbete

Sveriges regering och LO åtar sig att utrota barnarbete

Den gångna veckan har ledare träffats i Argentinas huvudstad Buenos Aires på en global ILO-konferens för att vidta åtgärder mot barnarbete.

– Barnarbete är produkten av vuxnas fattigdom, därför är kampen mot fattigdom den viktigaste insatsen för att utrota barnarbete, sa Kirsty Hoffman från den globala fackliga organisationen UNI-Global.

Senast företag, fack och regeringar träffades för att enas om insatser mot barnarbete var i Brasilien. Då valde den borgerligt styrda regeringen att Sverige inte skulle delta. Nu fem år senare är en svensk delegation på plats, som har åtagit sig att bidra till att utrota barnarbete i världen.

ILO uppskattar att 152 miljoner barn är utsatta för barnarbete i olika former. 114 miljoner barn börjar arbeta innan de har fyllt 15 år, vilket är den lagliga åldern i de flesta länder. Det innebär att dessa barn utför någon form av arbete som riskerar deras möjligheter till skola och utbildning. 73 miljoner barn är utsatta för farlig arbetsmiljö som kan skada deras fysiska och mentala hälsa under den resterande delen av deras liv. Utöver alla dessa barn är dessutom 4.3 miljoner barn och mer än 20 miljoner vuxna fast i arbeten med slavliknande villkor.

Fattigdom och ojämlik fördelning av världens resurser är det främsta skälet till att barnarbete fortfarande existerar och att det endast sjunkit marginellt de senaste åren. I jordbrukssektorn, där flest barn tvingas arbeta har det dessutom ökat. Den yttersta formen av girighet är de företag och cyniska arbetsgivare som bygger sin verksamhet och vinst på att utnyttja de mest utsatta – barnen. På konferensen höjdes många röster för att barnarbete måste utrotas – vägen framåt är stärkta fackliga rättigheter, rättvis fördelning och kriminalisering av de som utnyttjar barnarbete.

Barnarbete finns överallt och ser aldrig likadant ut, gemensamt är att de tränger undan barns möjligheter till utbildning och att kunna forma ett liv efter sina egna drömmar och förväntningar. I vissa delar av världen behöver barnen bidra till att familjer ska kunna undvika hunger och fattigdom. Dessa länder uppmanas att vidta åtgärder för att möjliggöra en övergång från den informella ekonomi, det viktigaste är att bygga system för ekonomiskt skydd mot arbetslöshet och sjukdom som ett steg att utrota roten till barnarbete – fattigdomen.

För att barnen ska kunna lovas en bättre framtid utan att löftet bryts om att allt barnarbete ska vara utrotat krävs att världens ledare går samman. Världsfacket, ITUC säger att nu är det dags att gå från ord till handling. Världens ledare har enats om Agenda 2030 som ålägger länder att utrota fattigdom, stärka kvinnor och utrota barn och slavarbete, mål 8.7, bland mycket annat. Därför är det viktigt att flera länder åtar sig (Pledge) att fram till 2021 genomföra åtgärder för att bidra till att barnarbetet utrotas.  Tillsammans med Sveriges regering åtar sig LO att envist fortsätta arbeta för stärkt social dialog och fackliga rättigheter genom Global Deal.

Ett land eller en organisation kan inte göra allt men om många går samman kan en förändring vara möjlig, 2021 kräver barnen svar av oss alla.

Statssekreteraren presenterade följande åtagande för perioden 2017-2021 vid konferensens avslutning.

Pledge of Sweden supported by LO

Global Deal

Sweden hereby declares to join forces to eradicate child labour, forced labour, modern slavery and human trafficking.

Sweden contributes to strengthen social dialogue, freedom of association and collective bargaining through The Global Deal.

The Global Deal partnership actively promotes an effective social dialogue that can contribute to decent work, greater equality and inclusive growth. The Global Deal is a concrete input to the sustainable development goals (SDGs), especially SDG 8 on decent work and economic growth.

Social dialogue and sound industrial relations is the key to developing appropriate and responsive national and sectoral response such as labour market policies, social protection, education and training and education and the protection of fundamental principles and rights at work.

Sweden commit to continue to the work with Global Deal as one tool to eradicate child labour, forced labour, modern slavery and human trafficking and increase the knowledgebase about social dialogue and sound industrial relations.

Pledge maker: Sweden

Supported by: The Swedish Trade Union Confederation (LO)

Place: Buenos Aires, Argentina

Date:15 November 2017

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading