Till lo.se Sök Meny
OECDs Globala Forum för hållbart företagande

OECDs Globala Forum för hållbart företagande

OECDs riktlinjer för hållbart företagande firar 40 år – en ny global affärsmodell är möjlig.

Sharan Burrow, General Sekreterare för värdsfacket ITUC, hävdade under OECDs globala forum i veckan att det krävs en ny global affärsmodell. Globaliseringen av ekonomier, teknik och arbetskraft fördelas oerhört ojämlikt. För att motverka populism, polarisering och samhällens sönderfall krävs att regeringar och företag tar ansvar för den verksamhet som de bedriver och att den inte kränker mänskliga rättigheter i arbetslivet.

I maj 2018 markerade OECDs riktlinjer för multinationella företag 40 år, i samband med firandet lanserar OECD nu en guide med rekommendationer för hur riktlinjerna ska implementeras och stödjas.

Guiden har förhandlats fram under ca två år mellan regeringar, arbetsgivare (BIAC) och arbetstagare, TUAC, som är en del av ITUC men verkar i relation till OECD.

Guiden är utformad att ge stöd till företag av olika storlek oavsett branscher att genomföra hållbarhetsanalyser i sina produktionskedjor (Due Diligence). Företagen behöver ta hänsyn till bl. rätten till yttrandefrihet (visselblåsare), mänskliga rättigheter inkluderat ILOs fundamentala konventioner, respekten för befintliga arbetsmarknadsrelationer, miljö, korruption och konsumenters rättigheter. Företag kan inte välja mellan vilka av dessa krav man anser behöva leva upp till utan det krävs att man uppfyller dem alla.

För att detta ska ske i verkligheten kräver TUAC att OECDs medlemsstater skyndsamt gör det obligatoriskt för företag att följa OECDs riktlinjer för multinationella företag och att det införs bindande krav om att följa riktlinjerna när nya frihandelsavtal förhandlas. TUAC kräver också att medlemsstaterna ger tillräckliga resurser för att utbilda, följa upp och övervaka att riktlinjerna följs.

I Sverige har regeringen nyligen lanserat uppföljningen av handlingsplanen för hållbart företagande och mänskliga rättigheter. I brett samråd införs stärkt lagstiftningen kring att större företag ska hållbarhetsrapportera, stärkta krav i offentlig upphandling samt skydd för visselblåsare. Sveriges regering har också lanserat Global Deal som ett praktiskt sätt att utveckla goda arbetsmarknadsrelationer.

Från ett svenskt fackligt perspektiv är OECDs riktlinjer för hållbart företagande ett viktigt komplement för att uppnå och respektera anständiga arbetsvillkor och fackligarättigheter på den globala arbetsmarknaden men det kan aldrig ersätta fackligarbete. Det mest effektiva sättet för företag att leva upp till riktlinjerna är att teckna kollektivavtal på samtliga nivåer, bransch, nationellt eller globala företagsavtal.

Kraven om en ny affärsmodell och rättvis globalisering kommer knappast att förverkligas genom att medlemsländerna i OECD enas om riktlinjer för hållbart företagande. Vad som krävs är att företag ställs till svars för överträdelser mot mänskliga rättigheter i arbetslivet. Den fackliga internationella rörelsen ledd av ITUC utför det arbetet varje dag. Riktlinjerna för hållbart företagande kommer trots det vara en viktig puzzelbit i stävan efter ökad jämlikhet, rättvisa och en hållbar affärsmodell som gynnar alla.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading