Till lo.se Sök Meny
Global Deals framtid är säkrad

Global Deals framtid är säkrad

Förra veckan nåddes vi av nyheten om att Global Deal ska tas över av OECD i Paris med stöd av ILO. Framgången för Stefan Löfvens initiativ för en mer rättvis globalisering är därmed säkrad. Med nära 100 anslutna företag, fackföreningar och länder finns nu rätt förutsättningar för att Global Deal ska utvecklas till att på allvar göra skillnad under lång tid för hållbar ekonomisk utveckling samt att bidra till att arbetare runt om i världen kan utveckla anständiga arbetsvillkor.

Beslutet för OECD att husera Global Deal föregicks av intensiva diskussioner som till sist kunde lösas genom att ett antal länder släppte sina låsta positioner. Nu återstår det att se om en flytt till Paris kan öka möjligheten för arbetsgivarorganisationerna att ansluta sig till Global Deal. Vid ILO:s arbetskonferens i somras drev arbetsgivarna, lett av Svenskt Näringsliv, på för ett kompakt motstånd mot Global Deal, baserat på missförstånd och direkta felaktigheter. I takt med att fler företag anslutit sig tillsammans med flytten till OECD finns förutsättningar för att den politiska blockeringen minskar och Global Deals nytta även framgår för arbetsgivarorganisationerna.

Global Deal lanserades 2015 vid FN, baserat på de erfarenheter som har byggt den svenska och de nordiska ekonomierna starka, ger Global Deal möjlighet för andra att utveckla relationerna mellan arbetare och arbetsgivare.

Den internationella ekonomin och globaliseringen utvecklas allt snabbare, då fler och bättre åtgärder krävs för att säkra arbetares villkor. Sedan länge finns initiativ från FN och OECD. Facken tecknar internationella ramavtal med företag. Dessutom förhandlas just nu ett internationellt fördrag vid FN om grundläggande skyldigheter för företag för att upprätta grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.  Alla åtgärder är viktiga, Global Deal ersätter inte tidigare insatser utan ska ses som ytterligare ett sätt att utveckla relationen mellan parterna för att stärka den sociala dialogen och främja kollektiva förhandlingar.

Hur OECDs arbete kommer att utformas är under utveckling, klart är att ett antal personer kommer att arbeta med att utveckla Global Deal gemensamt med ILO. LO framförde häromdagen vikten av att Sveriges kommande regering fortsatt stödjer och går i frontlinjen för att utveckla Global Deal, inte minst genom att tillföra resurser. LO tog tidigt initiativ till att stödja utvecklingen av Global Deal, det åtagande ligger fast.

Inom en månad genomför LO tillsammans med Svenska Institutet en Work shop i Nigeria för att främja social dialog i Global Deals anda. Företagare, fack och regeringsföreträdare från flera afrikanska länder möts för att inleda gemensamt arbete som gynnar alla parter, Let´t talk Africa. Samtidigt driver LO på tillsammans med förbunden för att Global Deal ska ges prioriterat utrymme i den svenska budgeten och fortsatt åtagande från den kommande regeringen.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading