Till lo.se Sök Meny
En arbetsseger för LO – Riksdagen röstade för ILO 189

En arbetsseger för LO – Riksdagen röstade för ILO 189

I veckan röstade riksdagen för att ratificera ILOs konvention 189 om anständigt arbete för hushållsanställda – en seger för LO och alla medlemsförbund. Tillsammans med flera andra organisationer har LO envist drivit på för att ratificeringen skulle bli verklighet. Nu när detta äntligen sker kan lagstiftningen i Sverige stärkas för de som arbetar i någons hem och samtidigt bidrar Sverige på ett konkret sätt att ge de mest utsatta arbetarna i världen möjlighet till anständiga arbetsvillkor och därmed bättre framtidsutsikter.

Ratificeringen av ILO konvention 189 visar att det är av avgörande betydelse med en regering som tar internationellt ansvar och har som mål att bidra till en hållbar utveckling.  När alliansen styrde fram till 2014 visades ingen vilja till att stärka rätten för hushållsanställda. Ratificeringsprocessen drog ut på tiden och Svenskt Näringsliv höll ett snävt nationalistiskt perspektiv och hävdade att det inte finns något behov av en sådan ratificering i Sverige.

När den nya regeringen – ledd av Stefan Löfven tillträdde, började den lyssna till LOs krav om att omedelbart sätta igång processen om att anta konventionen..

LO argumenterade för att regeringens ambitiösa politik för jämställdhet och med utformningen av den viktiga feministiska utrikespolitiken var en grund för att prioritera ratificering av konventionen. Efter mycket förberedelser och arbete på arbetsmarknadsdepartementet är det nu alltså verklighet.

ILO beräknar att 67 miljoner personer dagligen utför någon form av hushållsarbete runt om i världen. Utav dessa är de flesta kvinnor. 1 av 25 arbetande kvinnor i världen är hushållsanställda. Arbetsvillkoren är ofta oreglerade genom långa arbetsdagar, löner som inte betalas ut  och en bransch som präglas av godtycklighet, diskriminering och sexuella trakasserier. Arbetet utförs ofta ensamt, tillgången till information är bristfällig. ILOs konvention 189 ger grundläggande rättigheter, som rätten till reglerad arbetstid, anställningskontrakt, rätten till information och en möjlighet att anmäla sin arbetsgivare om diskriminering eller konflikt uppstår.

Under den gångna mandatperioden har regeringen ratificerat ILOs protokoll till konvention mot tvångsarbete, man har nu också ratificerat konvention 189. Genom den feministiska utrikespolitiken har man gjort stor skillnad i FN och gjort så att kvinnors rättigheter i arbetslivet har en fast plats på den internationella dagordningen för ett hållbart arbetsliv. Stefan Löfven lanserade Global Deal som nu huseras av OECD och ILO för en mer rättvis globalisering och en jämlikare ekonomi. Det är tydligt att politisk vilja är avgörande. LO räknar med att en kommande regering inte drar ner ambitionen utan fortsätter sätta Sverige främst i kampen för mänskliga rättigheter.

LO driver fortsatt på för att ratificera ILOs konvention 94, om offentlig upphandling. LO kräver tillsammans med den globala fackliga rörelsen ledd av ITUC, att Sverige ställer upp på en ny ILO konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet som ska slutförhandlas nästa år. För att ytterligare stärka arbetares och inte minst kvinnors skydd i arbetslivet. LO kommer fortsätta sin envisa kamp och vara pådrivande i det arbetet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading