Till lo.se Sök Meny
Let´s Talk 2018 – Social dialog i Abuja

Let´s Talk 2018 – Social dialog i Abuja

LO är en viktig del av den internationella fackliga rörelsen. Behovet av solidaritet mellan arbetare i den globaliserade ekonomin är större än någonsin. Genom att driva på för hållbar utveckling förbättrar inte bara villkoren för människor direkt, det ger också möjlighet till att skapa fred, säkerhet och mer jämlik fördelning av resurser.

Med det som utgångspunkt genomför LO tillsammans med SI (Svenska Institutet) en Work Shop – Let´s talk Abuja i Nigeria. Syftet är att föra samman arbetsgivare, fackföreningar och representanter för regeringar till att utveckla social dialog, kollektivavtal och partnerskap i Global Deals anda. Deltagarna vid forumet kommer bl. från Kenya, Etiopien, Ghana, Zambia, Togo, Zimbabwe och Nigeria.

Det unika med forumet är att parterna identifierar och utvecklar idéer för att möta gemensamma utmaningar i den verklighet som de verkar i. LO kan givetvis inte tala om för deltagarna hur utmaningarna ska lösas, däremot är svensk fackföreningsrörelse ett bevis på att det går att skapa mer jämlika och jämställda samhällen – vår erfarenhet av välfungerande partsamverkan är ett konkret bevis på att trots stora åsiktsskillnader kan man enas om lösningar som gynnar flertalet.

Den globaliserade ekonomin omformar arbetslivet och samhällen i hög fart. Fördelarna med en krympande värld och mer integrerade ekonomier ger många möjligheter till positiv utveckling. Globaliseringen innebär samtidigt stora utmaningar som kräver att existerande samhällen ställer om för att förhindra fattigdom, motverka ojämlikhet och minskad ekonomisk tillväxt.

Global Deal formades och presenterades vid FN som ett sätt att möta dessa utmaningar. När LO nu genomför work shopen är det ett sätt att leverera LOs åtagande för att omsätta Global Deal i verkligheten.

Utmaningarna för deltagarna varierar stort – lösningarna och vägen framåt likaså. Genom att först beskriva dessa utmaningar och sedan diskutera vad som behöver göras och utveckla hur utmaningarna ska mötas leder fram till ett resultat som går att ta med sig hem, följa upp och mäta.

När forumet summeras presenterar deltagarna vägen framåt, det alltifrån att utveckla appar för snabbare och mer effektiv kommunikation mellan parterna i ett företag, Det enas också om att utveckla en policy för likabehandling och medinflytande för arbetare vid en ostfabrik i Zambia. Likaså ska några deltagare vänd hem för att genomföra konferenser, seminarium samt att kräva plats vid förhandlingsbordet för att bidra till utveckling men också kräva sin rätt till inflytande.

LOs internationella arbete strävar efter att säkra och stärka arbetares grundläggande rättigheter till säker arbetsmiljö, anständiga arbetsvillkor och ökad jämlikhet. Let´s talk i Abuja är ett sätt för LO att utföra sitt grunduppdrag – att bidra till bättre framtid för arbetare oavsett var i världen de finns.

 

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading