Till lo.se Sök Meny
Sjuka löneskillnader mellan arbetarkvinnor och tjänstemannamän!

Sjuka löneskillnader mellan arbetarkvinnor och tjänstemannamän!

Den 6 mars publicerades LOs jämställdhetsbarometer. Det är uppseendeväckande läsning. Med avstamp i ekonomisk jämställdhet så visar undersökningen att om man tar med deltidsarbete i beräkningen så tjänar män i tjänstemannayrken ungefär dubbelt så mycket som kvinnor i arbetaryrken. Dubbelt. Så. Mycket. I Västra Götaland är skillnaden över 20 000 kronor i månaden!


Foto: Lars Forsstedt

Det är naturligtvis helt omöjligt att bygga ett jämställt samhälle när löneskillnaderna är så här stora. Skillnaderna beror heller inte bara på lägre grundlön utan väldigt mycket beror på att hälften av kvinnorna i arbetaryrken jobbar deltid.

Att heltid ska vara norm är därför den enklaste slutsatsen att dra. Men vi måste även kika på andra förhållanden som arbetsbelastning – en tredjedel av kvinnorna har jobb som riskerar att leda till ohälsa, arbetsvillkor – otrygga anställningar med väldigt dåliga grundvillkor blir allt vanligare, även inom offentlig sektor.

Ett deltidsjobb på grund av hög arbetsbelastning eller svårigheter att kombinera jobb och familj innebär en livslång förlust av inkomst, många kvinnor som jobbar idag kommer aldrig att få mer än sin garantipension.

Ekonomisk jämställdhet innebär individuell frihet. Den svenska välfärdsstaten som välkomnade kvinnor i arbetslivet under 60- och 70- talet måste nu ta nästa steg. Då mindre än hälften av arbetarkvinnorna bara jobbar under “kontorstid” behövs lagstiftning för att kommunerna ska ta sitt ansvar för barnomsorg, även på obekväm arbetstid.

Tidigare rapporter från LO har visat att en ensamstående LO-medlem har svårt att skaffa ett eget boende eller flytta, på grund av prisläget och köerna på bostadsmarknaden, kanske framförallt i storstadsområdena.

Det finns alltså väldigt många indikatorer på att arbetarkvinnor inte bara riskerar dålig ekonomi men också att bli inlåsta i begränsningar och förhållanden som kan vara direkt farliga för dem. Allt medan tjänstemannamännen kan hyra poolrengöring med skatteavdrag. Och det går åt fel håll.

Det här är en utveckling som måste brytas. Och den kan inte brytas utan ett riktigt gediget arbete. Det behöver föras på alla nivåer där makt utövas, från hemmet till regeringen. Och arbetet behöver göras tillsammans.

Läs mer om LOs jämställdhetsbarometer här!

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading