Till lo.se Sök Meny
Världsfacket kräver fred och en ny ekonomisk modell

Världsfacket kräver fred och en ny ekonomisk modell

ITUC – världsfacket, samlades i veckan i Bryssel för sitt årliga styrelsemötet. I samband med mötet antogs en deklaration mot Turkiets och deras attack mot det kurdiska folket. Den globala fackliga rörelsen kräver fred och säkerhet för att säkerställa anständiga arbetsvillkor.

Turkiets agerande står i direkt konflikt med ITUCs mål att uppnå fred. Det Turkiska fackföreningarna DISK och KESK gick tidigt ut och fördömde invasionen och nu stödjer även den globala fackföreningsrörelsen arbetarnas protester i Turkiet och kräver ett omedelbart stopp av invasionen.

ITUCs prioriteringar för de kommande åren utgår från att den nuvarande globala ekonomiska modellen inte fungerar, den levererar inte jämlikhet och framtidstro.  De arbetare som möjliggör globaliseringen får inte ta del av dess produktivitet. I dess spår minskar tron på demokratin och den enskildes kraft att förändra. Resultatet av den ökade ojämlikheten och frustrationen göder missnöjespartier, nationalism och protektionism.

ITUC fokuserar därför på att stärka den demokratiska utvecklingen, ett nytt socialt kontrakt och rättvis klimatomställning.

ITUC visar att unga människor runt om i världen tvekar om hur viktig demokratin är, endast 32 procent av millenium generationen i Europa listar demokratin som en av det viktigaste formerna för styrning. Det demokratiska utrymmet  minskar, fackligaktivism kriminaliseras. Grundläggande rättigheter är under attack samtidigt som högervågen sveper över världen, exempelvis är 90 procent av Latinamerikas ekonomi kontrollerad av konservativa högerregeringar.

Ett nytt socialt kontrakt innebär att ITUC tar upp kampen för grundläggande skydd för alla arbetare, oavsett var arbetet utförs. För att en minimumnivå för ett anständigt arbetsliv ska uppnås kräver ITUC till att börja med: löner som går att leva på, begränsad arbetstid och respekt för rätten till fackligaktivitet. För att det sociala kontraktet ska bli verklighet krävs att företag hålls ansvariga för sin verksamhet, att ILOs grundläggande konventioner ratificeras samt att den sociala dialogen och kollektivavtalsförhandlingar stärks och utvecklas.

Det finns inga jobb på en död planet – det är något som ITUC har hävdat länge – när klimatavtalet i Paris undertecknades var det ITUC som krävde att klimatanpassningarna ska ske på ett socialt hållbart sätt. Därför krävs nu insatser som säkerställer klimatsäkra arbetsplatser och jobb.

ITUC kommer att driva på för ökad takt i omställningen genom att trycka på regeringar, genomföra globala aktioner och öka kapaciteten för nationella fack att utveckla sitt klimatarbete.

ITUC går i täten för att ILOs nya konvention nr 190 om våld och trakasserier i arbetslivet ska ratificeras så snabbt som möjligt, LO kommer driva på gentemot regeringen att Sverige bör vara ett av de första länder som antar konventionen.

ITUC representerar 207 miljoner arbetare i 163 länder, arbetarna är organiserade i 331 nationella organisationer,motsvarande LO. Den globala fackliga rörelsen har nu beslutat att gå gemensamt  mot förtryck, orättvisor och ojämlikhet. Det är med ett kraftfullt handlingsprogram som ITUC tar sig an framtidens utmaningar. De förändringarna som krävs behöver ske där arbetarna finns, på arbetsplatser runt om i världen – i det arbete är LO en avgörande kraft.

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading