Till lo.se Sök Meny
World Day of Decent Work – 2019

World Day of Decent Work – 2019

Den 7 oktober manifesterar den globala fackliga rörelsen. För tolfte gången går fackföreningar runt om i världen samman på World Day of Decent Work och kräver jobb och arbeten till anständiga villkor och löner. Under parollen Invest in Care kräver Världsfacket, ITUC, jämställdhet och lika villkor mellan män och kvinnor genom investeringar i den offentliga sektorn. För att kvinnors ofta oavlönade omvårdnad av äldre och barn ska värdesättas högre. ITUC visar att utav allt oavlönat omvårdnadsarbete står kvinnor för två tredjedelar. Mer resurser till offentlig sektor främjar jobb, tillväxt och jämställdhet.

Den internationella fackliga solidariteten är viktigare än någonsin. Arbetare runt om i världen är allt mer sammanlänkade i gigantiska produktionskedjor. Villkoren för arbetarna bestäms inte sällan långt ifrån var produktionen sker. I många fall är det svårt att veta vem som är arbetsgivare och vem som den enskilde kan utkräva ansvar av.

Världsfacket, där LOs ordförande är vice ordförande, visar att situationen för fackligt aktiva  i många länder är ohållbar. Genom rapporten Countries at risk som ITUC presenterar varje år visas att rättigheterna för löntagare på den globala arbetsmarknaden ständigt hotas. I de värsta formerna är det fackligt aktiva som mördas, fängslas och trakasseras. Attackerna mot de mest utsatta arbetarna drabbar även till sist de mest skyddade löntagarna i de mest avancerade ekonomierna genom sämre villkor, kriminalisering av facklig aktivitet och minskade rättigheter. Därför är det avgörande att LO tillsammans med förbunden driver på för ett starkt internationellt solidaritetsarbete.

Kränkningar, hot och våld mot arbetare måste stoppas, var det än uppstår, det är därför manifestationerna den 7 oktober är av fundamental betydelse. Trots att Sverige är ett litet land innehar LO en viktig internationell roll i det globala fackliga arbetet. Genom att tydligt visa att kombinationen av starka välorganiserade fackföreningar, med relativt höga lägsta löner och en internationellt sett relativt stor offentlig sektor ger förutsättningen för konkurrenskraft på riktigt.

Det står i kraftig kontrast till de länder som försöker attrahera utländska investeringar och företag genom att erbjuda begränsade och minimala rättigheter för arbetare, särskilda skattelättnader för företag och avregleringar i nyliberal anda. LO bedriver därför verksamhet för att stödja och stärka arbetare och deras situation i världen. Dels sker det genom LOs pådrivande arbete inom globala organisationer som ILO, OECD och vid internationella stormöten så som vid FN och Davos. LO har också ett stort fokus på EU politiken för att påverka den i syfte att säkerställa svenska löntagares intressen.

Historiskt har svenska arbetare fått stöd vid flera tillfällen. Fackföreningsrörelsen vilar på en internationell solidarisk grund, LO bedriver idag många utvecklingsprojekt för att stärka, skapa egenmakt och säkerställa villkoren för arbetare runt om i världen. Det är därför som The Day of Decent Work är viktig internationell markering om att en arbetare är en arbetare med rätt till anständiga jobb med justa villkor, oavsett var i världen arbetet utförs.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading