Till lo.se Sök Meny
Företag och mänskliga rättigheter – HRDD

Företag och mänskliga rättigheter – HRDD

Kampen för att förbättra arbetsvillkoren på den globala arbetsmarknaden är prioriterat och något LO arbetar för varje dag. Detta uppnås genom att LO arbetar på olika nivåer, lokalt och regionalt. LO arbetar också för att nationella och internationella regelverk garanterar arbetstagarnas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter, både i arbetslivet och i samhället.

Dagligen rapporteras, inte minst från ITUC och ILO om hur arbetare runt om i världen kränks och blir förnekade sina grundläggande rättigheter. LO arbetar tillsammans med förbunden för att stärka och förbättra situationen på den globala arbetsmarknaden. Det är ett arbete och en ambition som delas av många organisationer. För att det arbetet ska gå fortare och bli mer effektivt föreslås ofta nya initiativ och arbetssätt. Ett sådan aktuellt förslag är att allt fler civilsamhällsorganisationer både nationellt och internationellt ställer krav om att  införa regleringar,  för att företag och dess verksamhet ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter. Flera organisationer föreslår att detta främst bör ske genom en ny nationell lagstiftning en så kallad Human Rights Due Diligence – HRDD.

LO anser att det är akut angeläget att hålla företag ansvariga för att deras verksamhet uppfyller grundläggande krav om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Globaliseringen av ekonomin har  negativa effekter och internationaliseringen av ekonomin har intensifierats; kapitalrörelsernas takt och omfattning är idag flerfaldigt större än för bara något decennium sedan. Investeringsströmmar och näringslivet kan relativt enkelt förflytta verksamhet. Vilket gör det svårare än tidigare att kontrollera och upprätthålla investerares och företags ansvarstagande.

För att möta denna utmaning på bästa sätt anser LO att redan befintliga metoder och ”verktyg” bör användas mer effektivt för att uppnå syftet med att stoppa kränkningarna av fackliga rättigheter. Främst bör ILOs konventioner bättre följas upp och implementeras av medlemsländerna.

ILOs redan befintliga deklarationer gällande företag och mänskliga rättigheter, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (ILO Tripartite Declaration) innehåller många av de åtgärder som krävs för att företag ska tvingas respektera mänskliga rättigheter. LO anser tillsammans med den globala fackliga rörelsen att en ny konvention om anständigt arbete i de globala värdekedjorna snarast bör förhandlas fram.

Många organisationer i Sverige kräver en ny lagstiftning. LO ställer sig positiva till att utreda ett sådant förslag. Den viktigaste utgångspunkten för en sådan utredning är att respektera parternas roll och att en tänkt lagstiftning inte underminerar och försvagar redan befintliga partsinstrument. En tydlig risk är att företag som binds av lag inte längre ser det som nödvändigt att teckna kollektivavtal eller fortsätter att arbeta efter OECDs riktlinjer, Global Deal eller teckna nya globala ramavtal.

Att eftersträva goda arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet är en grundbult i LOs uppdrag. Det görs mest effektivt genom ett brett samarbete med många aktörer i samhället – då är möjligheten att lyckas större – det har visat sig förr och kommer visa sig igen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading