Till lo.se Sök Meny
Globala fackföreningsrörelsen i kampen mot corona

Globala fackföreningsrörelsen i kampen mot corona

Arbetare med minst resurser är också de som är mest utsatta i en global kris. Hur många som kommer drabbas av den obarmhärtiga Corona pandemin går ännu inte att förutse. Det är däremot tydligt att de ekonomiska konsekvenserna kommer bli stora och slå hårt på alla nivåer.

I Sverige går LO i spetsen med att kräva bättre skydd mot arbetslöshet och utökad fattigdom. Nu går också den globala fackföreningsrörelsen samman och ställer krav om insatser för att skydda människors hälsa, arbeten och inkomster. Det är skarpt läge.

I nuläget räknar ILO med att närmare 25 miljoner jobb kommer försvinna på global nivå i spåren av Corona. Detta motsvarar en inkomstförlust på närmare 3,440 miljarder dollar. 

För att möta den pågående akuta situationen kräver den internationella fackföreningsrörelsen, genom ITUC, att alla arbetare omedelbart omfattas av grundläggande rättigheter till ekonomiskt och  socialt skydd oavsett om arbetet utförs i en fast anställning eller inom den informella ekonomin. En arbetare är en arbetare oavsett var arbetet utförs. ITUC kräver snabba och omfattande investeringar i den offentliga sektorn.

ITUC riktar kraven främst mot G20 ländernas ledare, men uppmanar andra nationer att följa efter – det är alla staters skyldighet att skydda sin befolkning mot pandemier och ekonomisk kollaps.

ITUC prioriterar sex områden som särskilt akuta att åtgärda:

  • Sjuklön från första dagen, detta realiserades snabbt i Sverige genom att karensdagen försvann, det är långt ifrån en realitet i många länder.
  • Skydd av inkomst genom arbetslöshetsförsäkring, endast en minoritet av världens arbetare kan skydda sin inkomst genom en försäkring. Det är arbetare främst i de mest välutvecklade ekonomierna som har en relativt välfungerande a-kassa.
  • Lätta på amorteringskraven, se över kraven för utlåning.
  • Grundläggande socialt skydd och fri hälso och sjukvård för alla.
  • För de arbetare som befinner sig närmast fronten i bekämpande av smittan ska omsorgen av deras, barn, äldre och andra personer i deras omgivning tas om hand.

I många länder är ovan system redan på plats, men i utvecklingsekonomier är utmaningarna gigantiska och det mesta saknas. Därför bör det i dessa länder ges särskilt stöd. ITUC i Afrika har uttryckt det – Utan internationell solidaritet går vi under.

För att insatserna ska komma i tid krävs att den globala fackföreningsrörelsen kämpar i solidaritet sida vid sida, men det räcker inte. Det krävs också att ILO, WHO, OECD, IMF, Världsbanken med flera går samman och genomför genomtänkta och koordinerade åtgärder.

Sveriges regering kan ses som ett gott exempel på hur snabbt resurser kan ställas till förfogande för att minska krisens effekter. Nu kräver den globala fackföreningsrörelsen liknande ledarskap i fler länder. Likt LOs krav om att fler ska omfattas av a-kassan behövs ekonomisk försäkran för alla arbetare runt om i världen oavsett anställningsvillkor.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading