Till lo.se Sök Meny
Ojämlikheten i krisens spår

Ojämlikheten i krisens spår

I spåren av coronapandemin är konsekvenserna av stängda gränser, utegångsförbud och elever som tvingas stanna hemma från skolor närmast oöverskådliga. Uteblivna löner, arbetslöshet och en världsekonomi som i snabb takt krymper. När det vänder vet ingen.

ITUC, Världsfacket, ställer varje vecka frågor till medlemsorganisationerna om hur coronakrisen påverkar arbetare runt om i världen. Svaren från de 116 fackliga organisationerna i 94 olika länder är tydliga vittnesmål om att de arbetare med minst resurser är också de som drabbas hårdast av sjukdom och ekonomiska umbäranden.

I undersökningen framgår tydligt att länder som har system på plats som garanterar inkomsttrygghet, främst G20 och OECD, tar sig genom krisen på ett mindre smärtsamt sätt.  Effekterna för arbetare i Afrika, Asien och Latinamerika riskerar däremot att leda till mängder av förlorade jobb, våld och utbredd svält. För att möta dessa hot krävs snabbt globala åtgärder om koordinerat ekonomiskt stöd.

ILOs senaste analys av Covid-19 och vilka effekter som pandemin förväntas ge på inkomster och jobb speglar den katastrofala utvecklingen som ITUC visar. ILO antar att 22 miljoner heltidsjobb kommer att försvinna i Afrika, 150 miljoner i Asien och 29 miljoner jobb i Latinamerika. I många av dessa ekonomier saknas alla former av trygghetssystem. G20-länderna har samtidigt enats om ett historiskt stort stimulanspaket som är välbehövligt och välkommet men det är en stor risk att krispaketet helt eller delvis exkluderar utvecklingsekonomier – de länder som behöver stödet mest.

Beskedet från president Trump om att USA stoppar sitt stöd till WHO är därför mycket olämpligt och farligt. När behovet av humanitärt stöd är som allra viktigast, är det extremt allvarligt att den största finansiären på svaga och populistiska grunder stoppar sitt stöd till den mest centrala organisationen för bekämpande av pandemin.

Trump är en av många auktoritära ledare som just nu använder coronakrisen till att genomföra självsvåldiga politiska åtgärder. Ungern, Polen, Brasilien och Israel med flera passar på att genomföra reaktionär politik såsom inskränkt aborträtt, raderad sexualupplysning och att skjuta på rättsprocesser som riskerar att drabba ledarna själva. Brasilien med president Bolsonaro i spetsen hävdar fortfarande, enligt ITUC, att pandemin inte är ett hot mot befolkning eller landets ekonomi. Det är därför av största vikt att ansvarstagande stater inom EU och globalt utgör en motkraft och ställer alla medel till förfogande för att bekämpa viruset och dess ekonomiska konsekvenser.

Den globala fackliga rörelsen genom ITUC, Världsfacket, kräver att ansvarsfulla politiker snabbt vidtar ytterligare åtgärder för att minska de negativa effekterna. Redan nu har enligt ITUC ca 72 procent av regeringarna i undersökningen vidtagit förberedelser för att skydda arbeten och bidra till inkomstbortfallsförsäkringar i olika former. Det gäller i liten eller ingen grad utvecklingsekonomier.

Sharan Burrow, generalsekreterare för ITUC: – Vi kan inte bara sitta och vänta på att pandemin ska slå till i Afrika eller Latinamerika. Vi behöver ha åtgärder på plats innan det sker.

För att möta utmaningarna kräver ITUC inrättandet av en global fond för socialt och ekonomiskt skydd för de allra fattigaste länderna. Fonden ska kunna ge stöd till bland annat fri sjukvård och löneskydd. Det ligger i de mer avancerade ekonomiernas eget intresse att stödja de allra fattigaste, inte endast av humanitära skäl men också därför att en stor del av företagens produktionskedjor utgår från dessa länder. När arbetare längst ut i kedjan drabbas av sjukdom drabbas också produktion och vinster för många globala företag i Europa.

OECDs enhet som arbetar med Global Deal visar i en ny rapport att de länder som bäst klarar kriser är de med välutformade partsmodeller och strukturer för att teckna avtal, social dialog. För att klara omställningen till en tid efter pandemin krävs att regeringar och arbetsgivare arbetar tillsammans med fackföreningar för att finna lösningar på kort och lång sikt – som inkluderar alla och inte lämnar någon arbetare i sticket.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading