Till lo.se Sök Meny
Läskig attityd mot jämställdhet

Läskig attityd mot jämställdhet

Sista veckan i januari 2021 släppte Jämställdhetsmyndigheten en rapport ”Ett sekel av rösträtt och valbarhet”. Bland annat innehåller rapporten ett rejält statistiksjok om svenskarnas attityder till jämställdhet. Tyvärr är det en ganska oroväckande läsning. ”En grupp som enligt utredningen sticker ut är unga män 16–24 år, speciellt de som har en arbetarklassbakgrund” (s.52). Den generation av män som borde vara den som bäst har förstått människors lika värde och individens rättigheter (och skyldigheter) är den som har sämst attityd. Det är inget annat än ett misslyckande för samhället.

Det offentliga Sverige har aldrig varit så duktigt på att peka på jämställdhet och människors lika värde som nu. Det finns planer, strategier och åtgärder i långa banor. Ändå verkar de unga männen som växer upp idag ha hamnat lite snett.

I ärlighetens namn så är de allra flestas attityder till jämställdhet ändå ganska ok. Men ”Bland unga män i åldern 16–24 år uppger 24 procent att det stämmer helt att kvinnor överdriver hur ojämställt kvinnor behandlas i Sverige.” (s.59) Det är väldigt många för mycket för att jag ska vara lugn. Lägger vi till alternativen ”stämmer till viss del” och ”stämmer till stor del” är det uppemot sjuttiofem procent i kategorin som tycker att kvinnor överdriver ojämställdheten.
Nästan hälften av de unga männen som väljer ett annat alternativ än ”stämmer inte alls” på påståendet om att män generellt sätt är bättre politiska ledare, knappt 40% svarar ett annat alternativ än ”stämmer inte alls” på påståendet att män generellt sett är bättre chefer. (s. 67-71)

Varför bryr jag mig om det här som LO-företrädare? Det finns två huvudsakliga skäl:

  • 1. Om attityderna kring jämställdhet försämras blir vägen till ett jämställt arbetsliv ännu längre.
  • 2. Attityderna avspeglas också i vilka partier de här unga grabbarna vill rösta på. Att två av tre av Sverigedemokraternas väljare är män vet vi. I gruppen 18-24-åringar är det 27 procent av männen och 7 procent av kvinnorna som tänker rösta på SD. 28 procent av männen tänker rösta på Moderaterna. Vi har alltså en stabil egen majoritet för nationalkonservatismen bland unga män. (källa SVT/Novus november 2020) (s. 85)

Att det är en facklig fråga att driva attityder kring jämställdhet blir alltså i längden en fråga om fackets idé och syfte ska kunna bidra till samhällsbygget. Att vi ska vara en del av att förbättra attityder kring jämställdhet är en fråga som direkt påverkar LO-förbundens medlemmar. Både i stort och i smått, på jobbet och i hemmet. Det här kan vara början på en stor facklig uppgift för 20-talet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading