Till lo.se Sök Meny
Arbetare i politiska konflikter – dubbelt drabbade av covid-19

Arbetare i politiska konflikter – dubbelt drabbade av covid-19

Utsattheten för världens migrantarbetare har kraftigt förvärrats i spåren av den globala pandemin. Effekterna av sjukdom och nedstängda ekonomier har lett till att många människor har förlorat både inkomst och sina arbeten. I de allra fattigaste länderna har lika många dött på grund av nedstängningar i ekonomin som det har avlidit människor av covid-19 i den rika världen enligt statistik från FN.

Som i de flesta kriser och katastrofer är det de människor som är mest utsatta som också drabbats hårdast. Inte sällan är det också den gruppen individer som har minst skuld i att ha orsakat kriserna. Priset och konsekvenserna blir ofta orimligt högt. För att hitta jobb och inkomst tvingas stora grupper av människor att lämna familj, hus och hem för att hitta försörjningsmöjligheter.

Ett tydligt exempel på detta visar världsfacket, ITUC, i en ny rapport om situationen för Palestinska arbetare i Israel. Den långvariga ockupationen av Palestina och den systematiska diskrimineringen av palestinier i Israel blir extra tydlig i ljuset av pandemin.

Arbetslösheten i Palestina är ca 25 procent och i Gaza är den högre än 50 procent. Endast en mindre del av arbetarna har tillgång till socialt skydd och många av arbetarna befinner sig i fattigdom trots dagligt arbete. När pandemin slog till med dess ekonomiska konsekvenser  blev ytterligare 453.000 arbetslösa. När arbetstillfällena minskar eller försvinner tvingas allt fler palestinier att finna arbete i Israel och inom de ockuperade illegala bosättningarna.

Mer än  130 000 palestinier arbetar inom någon form av verksamhet i bosättningarna. Rapporten visar att de som tvingas jobba i de illegala bosättningar förvägras grundläggande rättigheter, har löner långt under minimilön och utsätts för diskriminering, hot och våld.

Motsvarigheten till LO i Israel heter Histadrut. LO har goda relationer till organisationen och LOs förbund bedriver projekt för att säkra arbetsmiljön för palestinska byggnadsarbetare i Israel. Detta är positiva initiativ som är viktiga för de enskilda arbetarna i en av de branscher som anställer flest Palestinier. Samtidigt är byggbranschen dödlig i Israel. 2019 registrerades över 40 dödsfall i byggbranschen och mörkertalet är omfattande. Den stora efterfrågan på arbetskraft i kombination med den höga arbetslösheten i Palestina leder till att arbetsgivarna i branschen kan agera oreglerat och pressen på arbetarna ökar utan möjlighet till stöd från facket.

Covid-19 gör ojämlikheten och diskrimineringen mot palestinierna tydligare än någonsin. Israel är världsledande på att vaccinera sin befolkning, samtidigt är de flesta palestinierna avskurna från möjlighet till både sjukvård och vaccin. I kombination med extrem arbetslöshet och brist på socialt skydd riskerar konflikten att eskalera med långtgående konsekvenser.

Samtidigt pågår just nu också konflikter i Myanmar, Hongkong, Västsahara och på många fler platser, därför är det för den globala fackliga rörelsen viktigare än någonsin att ställa krav om att FN och dess medlemmar ökar sitt stöd till bistånd och samarbete.

Därför krävs insatser till att öka sysselsättning och försörjning för att vända de ekonomiska och sociala konsekvenserna av krisen tills att pandemin har besegrats. Det krävs global solidaritet för att se till att en universell tillgång till testning, behandling och vacciner finns för alla.

Det krävs också stora investeringar i arbetstillfällen för att vända pandemins ekonomiska och sociala konsekvenserna. Nu är det tillfälle att ställa om till anständiga och klimatvänliga arbetstillfällen, att arbetare omfattas av en rättvis övergång till kraven som ställs genom digitalisering och rätten till hållbara jobb. För att ingen ska lämnas i lågproduktiva, ohållbara jobb krävs att ett stort antal arbetstillfällen kan skapas genom hållbara investeringar i bland annat infrastruktur, hälsa, bostäder, reparation av ekosystem och genom innovativa förbättringar av städer.

Pandemin har visat på vikten av att öka det sociala skyddet för alla arbetare i världen. När de som mest behöver skydd mot arbetslöshet och sjukdom saknar grundläggande mänskliga rättigheter drabbas alla. Därför anser Världsfacket att det är avgörande världens länder går samman och i solidaritet formar ett system för att ge tillgång till hälso- och sjukvård för alla samt inkomststöd till de mest utsatta, LO ser det som en självklarhet att Sverige delar den ambitionen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading