Till lo.se Sök Meny
ILOs 109:e arbetskonferens fokuserar på Covid-19

ILOs 109:e arbetskonferens fokuserar på Covid-19

Nu har årets International Labour Conference (ILC) inletts vid ILO i Genevé. Den pågående globala pandemins effekter på jobb och mänskliga rättigheter är i stort fokus under förhandlingarna som kommer att pågå den kommande månaden.

Den återkommande konferensen tvingades ställas in 2020. I år genomförs den digitalt med alla de utmaningar som det innebär. En av många negativa konsekvenser av att ställa in konferensen är att de länder som bryter ILOs konventioner undkommer granskning, därför är det ytterst viktigt att arbetsgivare, fackliga representanter och regeringar återigen kan mötas och förhandla fram spelreglerna för den globala arbetsmarknaden.

ILOs generaldirektör Guy Ryder, tar i sin årliga rapport till konferensen upp många av de negativa effekter som pandemin haft på sysselsättning, arbetsmarknader och arbetares villkor. Under några intensiva dagar kommer det att förhandlas fram ett dokument som är ILOs svar på vad som krävs för att hantera liknade kriser i framtiden. Det rör sig bland annat  om att stärka socialt skydd vid sjukdom och arbetslöshet. Att respektera fackliga rättigheter och stärka kollektivavtalssystem, då länder som har väletablerade strukturer för partsrelationer klarar kriser bättre än där det saknas. Det krävs också ekonomisk stimulanser som främjar sysselsättning och utveckling. Samtidigt kräver de fackligaorganisationerna åtgärder som hindrar åtstramningspolitik, att reformer som begränsar fackliga och mänskliga rättigheter hindras. Fundamentalt viktigt är att rätten till vaccin reformeras och utgår från behov och likabehandling.

Vid årets ILC kommer ett antal länder ställas till svar för kränkningar av grundläggande rättigheter i arbetslivet och brott mot sina åtagande enligt ILO. Med på brutto-listan finns länder som Myanmar, Hong Kong, Colombia och Zimbabwe med flera. Kränkningarna gäller allt från slavarbete, barnarbete, kränkningar av föreningsrätten till mer tekniska frågor som bristen på arbetsmiljöinspektörer. Den fackliga gruppen koordinerar sin strategi för att få igenom åtgärder som håller medlemsstaterna ansvariga för sina brister. I slutet på ILC kommer det slutgiltiga resultaten som i bästa fall ger hoppet tillbaka för de arbetare som befinner sig i det mest utsatta situationen.

Rätten till ökat socialt skydd kommer också att förhandlas fram under konferensen i en kommitté som utgår från ILOs deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering. Den antogs vid arbetskonferensen 2008. Fokus är att utveckla metoder för social trygghet och skydd av arbetstagare som är hållbara och anpassade till nationella förhållanden. Covid-pandemin har visat på enorma brister och ojämlikheten i rätten till ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och sjukdom. Den globala fackliga rörelsen kräver att insatser behöver göras skyndsamt och att någon form av universellt skydd krävs, exempelvis diskuterats en global fond som ska garantera de allra mest utsattas trygghet. Hur fonden ska utformas är ännu oklart och kommer bli en av frågorna som ska förhandlas.

Årets konferens präglas av många pågående internationella konflikter. Den prekära situationen mellan Israel och Palestina förstärks genom den årliga rapporten om villkoren för arbetare i de ockuperade områdena och situationen i Gaza. Arbetslösheten är den högsta i världen, ekonomin krymper och situationen de senaste veckorna har förvärrat tillståndet till en katastrof.

Myanmars militärjunta är en provokation och ett direkt hot mot arbetare. Den fackliga gruppen kämpar för att de inte ska ges tillträde till konferensen, då det inte är en legitim regering. LO bidrar till att påverka den svenska regeringen att ta upp detta i EU gruppen för att få regeringarnas stöd. För att få igenom ett kraftfullt stopp för juntan krävs också att arbetsgivarna ställer upp solidariskt.

Belarus är likaså på agendan där fackliga och demokratiska rättigheter hotas och kränks. De senaste dagarnas utveckling i landet avspeglas på konferensen genom protester. Inför den kommande diskussionen i plenum kommer flera av dessa situationer att tas upp, med kraftfullt stöd för de demokratiska krafterna från LO.

ILC för 2021 kommer att fortsätta senare under året, det för att klara den tekniska utmaningarna. Då kommer ekonomisk jämlikhet och livslångt lärande att diskuteras och förhandlas.

LOs internationella arbete tar sin utgångspunkt i den maktmässiga obalansen mellan arbete och kapital på den globala arenan. LO arbetar för att arbetstagare på den globala arbetsmarknaden ska omfattas av fundamentala fackliga rättigheter och rättmätigt ta en större del av den globaliserade ekonomins mervärde är till nytta för svenska arbetare. För att lyckas med detta är LO i (digitalt) Genevé för kämpa solidariskt för mänskliga rättigheter i arbetslivet tillsammans i den globala arbetarrörelsen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading