Till lo.se Sök Meny
Släpp sargen kamrater

Släpp sargen kamrater

Jag har den stora äran att spendera höstlovshelgen på den socialdemokratiska partikongressen. Vi är 350 ombud från hela landet som ska rikta in arbetarrörelsens politiska gren mot framtiden.

I de cirka 1400 sidorna med handlingar så finns det fantastiskt mycket bra och framåtsyftande politik.

Men en sak är tydlig. Det är oerhört svårt för regeringsföreträdarna och riksdagsledamöterna i partistyrelsen att se bortom förhandlingsverkligheten i vardagen. Många av de förslag och tankar som presenteras är redan förhandlade för att kunna passera dagens parlamentariska verklighet. Det duger tyvärr inte.

Jag hade hellre sett att vi siktar in oss på framtiden. På de kommande fyra åren, tiden bortom valet 2022. Om vi som Socialdemokrater tydligt visar en väg framåt med stora investeringar. För en jämlik klimatomställning. För full sysselsättning. För värdiga socialförsäkringar och pensioner.

När jag träffar LO-förbundens medlemmar inför nästa val vill jag med stolthet kunna säga att Socialdemokraterna står bakom dem men också bygger en ny väg framför dem. En väg mot en bättre framtid.

Det är en framtid med trygga jobb och en trygg arbetsmarknad där kriminaliteten hålls i schack. En framtid med stora investeringar i infrastruktur och där klimatmålen uppnås.

Det är alldeles för många av LO-förbundens medlemmar som inte vet om de orkar jobba till pensionen. Det är alldeles för många som riskerar fattigdom om de blir sjuka eller skadade på grund av sina arbeten. Det är alldeles för många som riskerar att få en alldeles för låg pension, trots ett långt yrkesliv.

Men om de röstar på Socialdemokraterna i nästa val så kommer den här kongressen att säkerställa att deras oro och deras socialförsäkringar håller måttet. Att förslagen inte är färdigförhandlade när vi går till val utan ställer höga krav på att mötas upp av de som vill regera med Socialdemokraterna.

Men det ställer stora krav, inte bara på att partistyrelsen ska släppa sargen, det ställer också krav på alla delegationer med ombud från alla landets hörn att lyfta blicken över regeringen- och riksdagsledamöternas oro för kommande förhandlingar och besluta om en ännu bättre politik för jämlikhet, trygga jobb och rättvis klimatomställning.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading