Till lo.se Sök Meny
Varför vill ett parti någonting egentligen?

Varför vill ett parti någonting egentligen?

Jag råkar vara en politisk nörd. Det innebär att jag ägnar timmar varje vecka att ta del av politiska analyser.

Det finns en sak i dessa som sticker ut kraftigt. Det är att journalisterna som gör analysen oftast utgår från att alla politiska ställningstaganden som görs beror på hur man tror att väljarna ska reagera.

Ett exempel är Socialdemokraternas uttalade vilja att ta bort vinstintresset i skolverksamheter. Här ställer sig analytiker frågande varför man är så tydlig med det här kravet eftersom det när Vänsterpartiet drev det 2014 inte var särskilt framgångsrikt.

Att partiet gör ställningstagandet för att det skulle vara viktigt för att det vore bra för kvaliteten i skolan eller för att minska segregationen verkar inte ens föresväva analytikerna. De utgår helt enkelt att alla förslag som presenteras gör det för att få fler röster.

Jag har en alternativ tolkning. Socialdemokraterna går just nu bra i opinionen för att de presenterar lösningar på de problem många anser vara viktiga. Och de är trovärdiga i sin vilja att lösa dem. De är villiga att kompromissa om detaljer men riktningen är tydlig.

Socialdemokraternas kräftgång i opinionen bröts i augusti 2021. Ett halvår senare når partiet sina högsta noteringar på sju år, bortsett från en hastig coronatopp i maj 2020. En ny och populär partiledare är naturligtvis en del. Men en annan faktor är att januariavtalet inte längre påverkar partiets möjligheter att presentera sin politik.

Det är väldigt tydligt att väljarna uppfattar när ett parti gör saker som det inte vill. Väljarna har nog också extra stora krav på det stora välfärdspartiet att ord och handling ska stämma överens. Inte minst syns det på LO-förbundens medlemmar. Nu återvänder de till Socialdemokraterna i tiotusental.

Men LO kommer att fortsätta att ställa krav på Socialdemokraterna. Stärk en välfärd utan marknadsexperiment. Reglera arbetskraftsinvandringen och ta krafttag mot arbetslivskriminaliteten. Och det är dags att vända utvecklingen för att öka jämlikheten, klyftorna måste minska med hjälp av bland annat bättre pensioner och socialförsäkringar.

Det är kanske inte alltid de politiska analytikerna förstår varför det är viktigt att ibland skapa opinion istället för att följa den eller varför man presenterar reformer som inte är självklara röstmagneter. Jag tror att jag förstår. Det handlar om att visa färg. Att visa vad man vill oavsett.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading