Etikettarkiv: Arbetsmarknadsutbildning

Moderaternas politik försvårar för Sverige att hålla ihop

avatar

Häromdagen rapporterade tidningen Arbetet om att Moderaterna i sin budgetmotion skär ner på Arbetsmiljöverkets anslag för 2019 med 25 miljoner kronor jämfört med övergångsregeringen. Att vanligt folk far illa på jobbet är uppenbarligen inget som berör Moderaterna. Men partiet har större planer än så. För att ha råd med ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig […]

Sänkta lägstalöner är varken effektivt eller önskvärt

avatar

Aldrig har väl så många så frekvent haft synpunkter på lönebildningen i en pågående avtalsrörelse. Endera med ”råd” till arbetsmarknadens parter om att teckna löneavtal utifrån etnicitet, vilket Centerpartiet föreslog inför helgen. Eller som Moderaterna, som talar om en särskild provanställning där upp till 40 procent av heltid kan innehålla obetald praktik eller utbildning (med […]

Forskare tar ner synen på ungdomsarbetslösheten på jorden

avatar

Hur hög är egentligen ungdomsarbetslösheten i Sverige? Den diskussionen har pågått länge och alarmerande debattinlägg har avlöst varandra från många håll. Nu pekar forskare på det som LO redan har lyft fram: ungdomsarbetslösheten är inte ett generellt problem för det stora flertalet utan drabbar framför allt vissa grupper av unga. Den insikten borde styra insatserna. Anders […]

Öka Yrkeshögskolans uppdrag

avatar

Idag kan vi läsa om Yrkeshögskolans nya utbildningar på SvDs debattsida Brännpunkt och i går beskrev Socialdemokraterna hur de vill bygga ut Yrkeshögskolan på DN Debatt. Det är bra att diskussionen om yrkesutbildningar och arbetsplatsförlagt lärande får större utrymme. De är nämligen en nyckel till att minska rekryteringsgapet och få fler i arbete. Yrkeshögskolan fyller […]

Arbetsförmedlarnas situation måste förändras och stärkas

avatar

För att den som är arbetslös ska kunna få det stöd som fordras för att snabbt gå till nytt jobb krävs förmedlare som ges möjligheten att utföra sitt arbete. Till LO ringer dagligen arbetslösa personer och berättar om hur de upplever att Arbetsförmedlingen fungerar. De arbetslösa vittnar om att det ständigt råder tidsbrist, de insatser […]

Genomför en kunskapssatsning inom arbetsmarknadspolitiken

avatar

Vi ser idag en mycket omfångsrik arbetsmarknadspolitik. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är rekordhögt. Mätt som andel av arbetskraften är programdeltagandet i nivå med 1990-talets krisår. Men trots att närapå varannan arbetslös tar del av någon arbetsmarknadspolitisk insats är det bara en av fyra arbetslösa som får del av vad som kan ses som aktiva […]

Arbetsförmedlingen under lupp – men det är arbetsmarknadspolitiken som borde granskas

avatar

Arbetsförmedlingen behöver ses över, konstaterar regeringen och aviserar att en statlig utredning kommer ges i uppdrag att nagelfara myndigheten. Det finns säkert sådant som kan förbättras i myndighetens arbete. Men en seriös granskning borde framför allt landa i slutsatsen om att det är arbetsmarknadspolitiken som behöver utformas på annat sätt än idag. Den behöver bli […]

Sparkad generaldirektör är ingen lösning för de arbetslösa

avatar

I helgen fick Arbetsförmedlingens generaldirektör sparken. En av de främsta symbolerna för den borgerliga regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik är nu borta. Men för de nära 400 000 arbetslösa spelar det liten roll. Arbetsförmedlingen kan aldrig fungera bättre än vad de ansvariga politikerna instruerar myndigheten till. Det har vi skrivit om ofta här på LO-bloggen, senast av Linda […]

Privat Arbetsförmedling är inte lösningen.

avatar

Annie Lööf skriver i Expressen att arbetslösa vill kunna välja jobbförmedlare. Men det viktigaste för den som har blivit arbetslös är att snabbt hitta ett nytt jobb. För det krävs en välfungerande Arbetsförmedling och en arbetsmarknadspolitik med kvalitet. Annie Lööf och centerpartiet bär ett tungt ansvar för den ökande arbetslösheten och den katastrofala arbetsmarknadspolitik som […]

Ansvarslöst att gömma arbetslöshetsförsäkringen.

avatar

Beska besked gavs till alla löntagare av arbetsmarknadsminister Engström i radions lördagsintervju förra veckan. Den benhårda människosyn som är grunden till den borgerliga regeringens arbetslinje kläddes tydligt i ord av ministern. Ingen som lyssnade kunde missa kärnan i de som Engström levererade – Bara om arbetslösa görs tillräckligt fattiga och desperata kommer de att acceptera […]