Till lo.se Sök Meny
Om underbara dagar framöver

Om underbara dagar framöver

Framtidsvisionen har en särskild plats i socialdemokratin. Från det kommunistiska manifestet till det gröna folkhemmet har bilderna av en bättre och rättvisare värld präglat arbetarrörelsen. Från mörkret stiga vi mot ljuset.

Vi lever i en kontrarevolutionär tid. Med illa dold skadeglädje löser regeringen Reinfeldt upp socialdemokratins reformpolitiska innovationer. Klyftorna i samhället växer. Orättvisorna blir fler. Välfärdsstatens löften förskingras. Reformer som förändrat verkligheten för de många monteras metodiskt ner av de få.

Folkhemmet är den samlade berättelsen om den socialdemokratiska reformpolitiken. Genom visionen om ett folkhem kunde, och kan fortfarande, förhållanden i samtiden förändras. Folkhemmet är, och förblir, den i särklass mest inflytelserika politiska metaforen i svensk politik.

Min övertygelse är att roten till socialdemokratins nuvarande kris är bristen på en levande framtidsvision. Självbilden i dagens socialdemokrati bygger till stor del på det som varit. Nu behöver folkhemmet renoveras. Socialdemokratin måste göra upp med drygt 20 år av aningslösa marknadsreformer. Globalisering och klimatutmaningar måste byggas in. Jämlikhet och gemenskap måste återigen byggas upp.

Moderaternas bilder av ”utanförskapet” må ha varit vinnande en tid. Men i mötet med de sjukförsäkrades och arbetslösas verklighet har ”utanförskapet” redan nu gjort moralisk bankrutt.

Kraften i folkhemsbilden kan inte överskattas. Den gav riktning och sammanhang för arbetarrörelsens politiska reformer. Efter Olof Palme har dock folkhemmet som levande berättelse långsamt försvunnit ur socialdemokratins retorik. Socialdemokratin lät sig kanske nöjdförklaras. Reformpolitiken stannade. Där började många av de feltänkta marknadsreformerna. Utan egna idéer får man anpassa sig efter andras.

Nu måste socialdemokratin formulera nya vinnande bilder av gemensamhet och mening. De kollektiva sammanhangen har vittrat sönder. Priset för människans individualisering är en fragmenterad tillvaro. Den materiella rikedomen har aldrig varit större. Men aldrig tidigare har sökande efter meningsfull gemenskap och sammanhang varit mer desperat.

Socialdemokratin är relevant när den talar till människors oro, deras verkliga problem och deras innersta drömmar. Socialdemokratin kan därför häva de politiska ideologiernas tomgång. Tidigare generationers socialdemokrater lyckades med detta. De hittade den nerv i folksjälen som gav sitt stöd för de gemensamma välfärdsprojekten

Utan vision, vilja och riktning förlorar människor tron på socialdemokratin. Med ett löfte om att allt ska förbli som det är straffas man av väljarna. När socialdemokratin är trygg i sig själv behövs ingen anpassning till motståndarens agenda. När politiken ges företräde framför marknadsekonomin behövs inga PR-konsulter. Där kan rent av underbara dagar skymtas framför oss.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading