Till lo.se Sök Meny
En (m)isslyckad sjukförsäkringsreform fattiggör allt fler!

En (m)isslyckad sjukförsäkringsreform fattiggör allt fler!

Idag kom Socialstyrelsen med statistik som visar att socialbidragskostnaderna fortsätter att öka, trots att konjunkturen vänt uppåt. Förra året ökade socialbidragsutgifterna med 7 procent (exklusive flyktingar). En huvudförklaring till detta är att regeringens a-kasse- och sjukförsäkringspolitik lett fram till att allt fler utförsäkrade fattiggjorts och nu måste söka stöd hos kommunernas socialkontor.

Samtidigt presenterar Försäkringskassan siffror som visar att sjukskrivningarna åter börjat öka (se DN-artikel). Under januari i år ökade sjukpenningdagarna med 20 procent jämfört med januari förra året. Förklaringen till detta är att de som tidigare utförsäkrats, pga tidsgränserna i regeringens rehabiliteringskedja, nu återvänder till sjukförsäkringen.

Helt klart har regeringen grovt felbedömnt gruppen långtidssjuka. När regeringen skickade ut sitt förslag till rehabiliteringedja på remiss 2008 räknade man med att ungefär 10 procent av de som utrförsäkrades skulle återvända till sjukförsäkringen. Försäkringskassan (FK) justerade sedan dessa kalkyler och prognosticerade att ungefär en tredjedel av de utförsäkrade skulle återvända till försäkringen inom sex månander. Senare har FK successivt tvingats revidera upp denna siffra (38 procent i en senare prognos).

Nu vet vi hur det gick. Ungefär 10 månander efter att den första gruppen utförsäkrades, vid årsskiftet 2009/2010, hade drygt 60 procent av dem återvänt till sjukförsäkringen. Gruppen långtidssjuka var och är alltså betydligt sjukare än regeringen antog då man planerade och sjösatte de nya sjukreglerna sommaren 2008.

Det är sannerligen på tiden att regeringen nu lyssnar till den massiva kritik, som en rad tunga remissinstanser förde fram redan när regeringen planerade sin rehabiliteringskedja. I den situation som uppstått är det självklart att stoppa utförsäkringarna och så snart som möjligt ordentligt se över de uppenbart bristfälliga sjukreglerna. Från LO:s sida är det lätt att peka ut de mest akuta problemen i dagens sjukförsäkring:

1. De orimliga och rättsosäkra tidsgränserna måste bort! Dessa bör istället ersättas med stödjepunkter, där den enskilde har rätt att kräva rehabilitering och andra individuellt anpassade insatser som gör att man kan finna fram till en plats på arbetsmarknaden. Ett samhälle som inte klarar av att ta tillvara sina medborgares vilja till arbete får det mycket svårt att i framtiden klara de utmaningar man ställs inför. Det handlar såväl om den tilltagande ekonomiska globaliseringen som framtida demografiska utmaningar.

2. Fortfarande brister den s.k. rehabiliteringskedjans viktigaste länk, nämligen rehabiliteringen. En bild som blir allt tydligare för var dag som går är att många arbetsgivare idag väljer att sitta med armarna i kors och invänta de olika tidsgränserna, så att de sedan kan selektera bort den arbetskraft som inte bedöms kunna ”arbeta till 110 procent”. Här måste regeringen gå in och skapa drivkrafter för arbetsgivarna att ta sitt arbetsmiljöansvar på större allvar och att på olika sätt medverka till att de som drabbas av ohälsa effektivare får stöd tillbaks till arbetsmarknaden.

3. De orimligt hårda reglerna när det gäller sjukersättning (tidigare förtidspension) måste förändras. Det är fullständigt oacceptabelt att vi här ska ha ett av OECD-världens hårdaste regelverk. Den som exempelvis drabbats av en kronisk och långvarig sjukdom, som nedsätter arbetsförmågan, bör också ha rätt att känna trygghet. De rapporter som numera med jämna mellanrum kommer från läkare och organisationer som hjälper drabbade, om att det finns personer som tvingas välja bort viktig behandling eller medicinering pga ekonomiska skäl, är fullständigt oacceptabelt i ett välfärdssamhälle av vår typ.

Åtgärdslistan kan tyvärr göras längre. Situationen blir heller inte bättre av att regeringen just nu planerar neddragningar på Försäkringskassan, som riskerar leda till att alla FK:s lokal- och servicekontor måste läggas ned.

Mycket tyder dock på att regeringen just nu är skakad. Inom svenska kyrkan har diakoner slagit larm om hur allt fler fattiga och utförsäkrade söker hjälp – och har den senaste tiden försökt få med Sveriges Kristna Råd (SKR) i ett Påskupprop mot utförsäkringarna. Men innan de ens hunnit agera har socialförsäkringsminister Kristersson fått stora skälvan och kallar nu till sig SKR för möten.

Man kan bara hoppas på att socialförsäkringsminister Kristersson nu bryter den tradition som Alliansregeringen grundlagt i sjukförsäkringsfrågan, d.v.s. att reflexmässigt avfärda alla invändningar och kritiska synpunkter, och istället börjar lyssna till de som kritiserar de uppenbart orimliga och rättsosäkra sjukregler vi har idag.

**************************

Läs mer; Anställda på Försäkringskassab och Arbetsförmedlingen välkomnas att delat i PåskuppropetLåt fler sjuka jobba deltid

Bloggat; Ett Hjärta Rött, Högbergs tankar, Badland Hyena, Martin Moberg, Röda Malmö, Kaela, Jinge, Peter Andersson, Netroots, Lena Sommestad, Storstad

Media; dn1, dn2, dn3, svd1, svd2, svd3ab1, ab2, ab3, ab4, ab5,

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading