Till lo.se Sök Meny
Vinden vänder – nu ifrågasätts marknadsfundamentalismen!

Vinden vänder – nu ifrågasätts marknadsfundamentalismen!

Efter ett antal år, där olika typer av nyliberala (m)arknadsexperiment stått i politikens fokus, tycks det nu som att vinden håller på att vända. Allt fler inser att den dogmatiska övertron på marknadens alena saliggörande förmåga är en del av en ideologisk trosbekännelse, som står på lös empirisk grund och egentligen saknar vederhäftiga och sakliga motiv.

Resultatet av detta ideologidrivna experimenterande har dessutom med tiden blivit allt tydligare; en sämre fungerande skola, en infrastruktur som inte klarar av de mest basala uppgifterna en vanlig vinter, el-priser som rusar i höjden på ett fullständigt orimligt sätt och en välfärdssektor där kvaliteten i verksamheten blivit en andrahandsfråga.

Den “svenska modellen” är inte längre särskilt effektiv eller jämlikhetsgenererande. Istället används begreppet allt oftare, i den internationella politiska debatten, av högerkrafterna när de argumenterar för ökat utrymme för marknadsmekanismer i demokratiskt styrd verksamhet.

Det är nu hög tid att ifrågasätta och kritiskt granska detta sätt att “leka butik” med våra skattepengar, som det ju egentligen är frågan om. Här är den analys som görs av socialdemokraternas kriskommisssion både uppfriskande och hoppingivande. Nu ansluter sig dessutom allt fler forskare till dessa insikter. Senast var det Sverker Sörlin och Jesper Meijling som på DN-debatt i söndags “tog bladet från munnen”:

“Gemensamt för dessa statliga och kommunala marknadsexperiment är att de initieras uppifrån och begränsar sig till upphandlings- eller auktioneringsförfaranden. Eller att rätter till offentliga tillgångar helt enkelt delas ut, inte sällan i en juridisk gråzon. De bygger inte på enskilda initiativ att identifiera behov och efterfrågan, det vill säga inte på den klassiska Schumpeterska entreprenör som tog personliga risker för att satsa på en oviss framtid och skapa något nytt som kunde växa. Här är det tvärtom staten som lockar fram och pekar ut aktörer med hjälp av tämligen säkra skattemedel.

Gemensamt är också att det handlar om experiment i stor skala, chanstagningar, varför vi uppmanas ha tålamod med misslyckanden. Resultaten är på flera områden oroväckande, och inte i linje med de uttalade försäkringarna också ett eller två årtionden efter marknadiseringen: elsystemets prissättning, järnvägssystemets funktionalitet, kunskapsnivån i skolan. “

Ord och inga visor från forskarhåll. Men likväl viktiga kunskaper och erfarenheter, som det nu är dags att ta på större allvar för att sedan omvandla till ny s-politik!

******************************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, SVD6, AB1, AB2, AB3, AB4

Bloggat:Ett Hjärta Rött, Storstad, Lena Sommestad, Martin Moberg, Fasan, LöntagarbloggenHögbergs tankar, Röda berget, Alltid rött…, Netroot

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;  Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Läs också: Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Svenska Kyrkan – Brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt
LO:s brev till regeringen (2008, 2009, 2011)

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading