Till lo.se Sök Meny
Arbetslinjen pekar ner.

Arbetslinjen pekar ner.

Sverige är på väg åt fel håll. Arbetslösheten biter sig fast bland dem som står långt från arbetsmarknaden. Deras väg till att få ett arbete sker inte genom ökade inkomstskillnader, ökande barnfattigdom eller att arbetslösa blir fattiga.

Människor som blir arbetslösa vill ha arbete. Arbetslöshet bekämpas främst genom ett samhälle som håller ihop, genom minskande inkomstskillnader, fungerande integration och ökad jämställdhet. Ett samhälle som präglas av jämlikhet är bra för alla.

A-kassornas gemensamma organisation SO, redovisar i en ny rapport att bara tolv procent av alla som jobbade heltid när de blev arbetslösa får ut 80 procent av lönen från a-kassan. Taket i a-kassan har inte höjts sedan 2002. Arbetslöshetsförsäkringen utvecklas allt mer mot en grundtrygghetsförsäkring. För att ca 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet skulle det krävas att ersättningen per dag är 1165 kr. Idag är den 680 kr.

Den borgerliga regeringen har sedan sitt tillträde 2006 systematiskt försämrat och försvagat a-kassan. Försäkringen har blivit väsentligt dyrare för grupper med hög risk för arbetslöshet. Skillnaden uppgår i vissa fall till mer än 300 kr mellan olika a-kassor. Villkoren för att få någon ersättning överhuvudtaget har blivit allt stramare. Vilket betyder att trots den höga avgift som betalats under tiden innan arbetslöshet ändå inte ger rätt till ersättning.

LO och andra organisationer har vid flertal tillfällen fört fram kritik mot alliansens dåliga politik. TCO kongressen i förra veckan beslutade att stå upp för  en frivillig arbetslöshetsförsäkring med solidariska avgifter och höjda tak. Trots den massiva kritiken framhärdar regeringen i sin djupt ansvarslösa politik på a-kasse området. Det går inte att vänta på en bra frivillig arbetslöshetsförsäkring.

Löntagare tvingas pressa ned sina löner och arbetsvillkor i arbetslivet. Till att börja med drabbar det dem med svagast förankring på arbetsmarknaden men utvecklingen leder till att allas arbetsliv försämras. Det är fel politik.

Inför en arbetsmarknadspolitik som tar tillvara människor och ger möjlighet att klara strukturomvandling. För det krävs utbildning och en arbetslöshetsförsäkring som är värd namnet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading