Till lo.se Sök Meny
Förs ”stupstocken” till slaktbänken denna vecka?

Förs “stupstocken” till slaktbänken denna vecka?

Bristerna är ”så allvarliga att sjukförsäkringen i realiteten blev alliansregeringens ‘stupstock’ i valet 2010. Detta ger anledning till allvarlig politisk eftertanke. Sjukförsäkringsfrågan måste nu högprioriteras av alliansregeringens nye socialförsäkringsminister, Ulf Kristersson. Han måste med hast se till att vidta åtgärder som minimerar riskerna för att enskilda människor kommer i kläm och behandlas på ett omänskligt sätt. Detta om något är ett mått på den svenska välfärdsstatens trovärdighet. ”

Så skrev statsvetaren Nils-Eric Hallström strax efter senaste riksdagsvalet, i ett nummer av Världen idag. Jag delar i huvudsak Hallströms analys och slutsatser.

Nyligen har också socialförsäkringsminister Kristersson levererat sin sjukförsäkringsöversyn, som sägs syfta till att rätta till de påtalade bristerna. Men när man närmare granskar de förslag som läggs fram måste man tyvärr konstatera att det inte blev särskilt mycket. Man väljer, från översynsgruppens sida, att fortsätta med kosmetiska småjusteringar och att skrapa lite på ytan (läs LO:s remissvar i frågan här).

Det är därför lätt att förstå motivet till de rödgrönas utskottsinitiativ i sjukförsäkringsfrågan. Ska man rätta till bisterna i sjukförsäkringen måste man våga se de allvarliga systemfelen. Det förslag som de rödgröna lägger är temporära, i avvaktan på att socialförsäkringsutredningen kommer med ett mer heltäckande förslag år 2013. Men inte desto mindre är det viktigt att redan idag se till:

Att de s.k. nollklassade, som blivit av med sin tidsbegränsade sjukersättning, skyddas på ett betydligt bättre sätt än vad översynsgruppen föreslår (d.v.s. 160 kr/dag). De rödgröna föreslår att gruppen ska återförsäkras och få samma ersättning som de tidigare fick i sjukförsäkringen.

Att få ett slut på bollandet med svårt sjuka människor mellan Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF), något Kristerssons översynsgrupp inte gör något åt. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör kunna ges av AF utan att de sjuka går miste om sin ersättning från sjukförsäkringen.

Att, när det gäller arbetsförmågeprövningen, återgå till hur det var innan Alliansens införde en prövning mot en fiktiv (reguljär) arbetsmarknad. När arbetsförmågan prövas är det rimligt att detta sker mot “normalt förekommande arbeten” på arbetsmarknaden och inte som idag mot “teoretiskt tänkbara jobb”.

Dessa förslag till förändringar kommer denna vecka upp till debatt och beslut i riksdagen. De på allianssidan som vill återvinna lite av den förlorade trovärdigheten i de välfärdspolitiska frågorna gör då klokt i att lyssna in folkopinionen, inte minst bland läkare, socialarbetare, kyrkornas diakoner och biskopar, fackligt aktiva och handikapprörelsen osv.

Om riksdagsledamöterna i alliansens småpartier ställer sig bakom de rödgrönas utskottsinitiativ skulle detta stärka sjukförsäkringens framtida legitimitet betydligt mer än de marknadsförningsmiljoner, som översynsgruppen föreslår, någonsin kan åstadkomma. Bättre än att satsa miljoner på att marknadsföra en ihålig försäkring är naturligtvis att faktiskt reparera den!

I morgon är det debatt i riksdagen och på onsdag fattas beslut i frågan. Då först vet vi hur det gick.

***************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, AB1, AB2, AB3

Bloggat: Martin Moberg om en otryggare arbetsmarknad, Löntagarbloggen om hur fp-ledaren vandrat vilse i Laval-frågan, Alliansfritt Sverige om de växande klyftorna och Svenskt Näringsliv, Lena Sommestad om Grekland och en tänkbar eurokris, Björn Andersson om sjukförsäkringens “kostnader”.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading