Till lo.se Sök Meny
Reinfeldt och Borg offrade Husmark Pehrsson i ett cyniskt spel…

Reinfeldt och Borg offrade Husmark Pehrsson i ett cyniskt spel…

Regeringen kände själv till att de nya sjukreglerna skulle skapa problem. Men Fredrik Reinfeldt, och framför allt Anders Borg, körde över den ansvariga ministern som ville rätta till dem. Dessa uppseendeväckande uppgifter framkommer idag i ett avslöjande som Göteborgs Posten (GP) gör. Uppgifterna finns i en hemlig PM från socialdepartementet som just läckt ut till GP.

Så här skriver GP: ”Regeringens officiella linje är att lagen fått ”oväntade konsekvenser”, som ingen kunnat förutse. Men det är en efterhandskonstruktion, enligt en hemlig PM från socialdepartementet som GP läst. I själva verket var problemen kända för regeringen på förhand, vilket också bekräftas av personer som var med när sjukreglerna arbetades fram. Den dåvarande socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (M) och hennes departement varnade för att en del av de föreslagna reglerna skulle få orimliga följder. Exempelvis förutsågs problemet med de ”nollklassade”, som blev helt utan ersättning. Men socialdepartementets folk fick inget gehör. Efter stormiga och röriga förhandlingar tvingades de vika sig.”

Dessutom framkommer det att den egentliga arkitekten till den s.k. stupstocken och de skrärpta kraven för att få sjukersättning (tidigare ”förtidspension”) inte var den ansvariga ministern, Cristina Husmark Pehrsson, utan finansminister Anders Borg: ”Så här ska det ha gått till: socialdepartementet och finansdepartementet förhandlade om att skärpa reglerna för sjukskrivning. Finansdepartementet ville helt slopa möjligheten att beakta ”särskilda skäl”, medan socialdepartementen nöjde sig med att begränsa dem. Men plötsligt upptäckte socialdepartementet att finansen även strukit de särskilda skälen vid förtidspension/sjukersättning. Vi reagerade och sa att det var helt orimligt, men det fick vi inget gehör för, berättar tjänstemannen (på Socialdepartementet). Även företrädare för alliansens mindre partier beskriver moderaterna på finansdepartementet som pådrivande bakom olika regelskärpningar, för att få fram pengar.”

Mycket tyder alltså på att den verklige arkitekten bakom  hela ”rehabiliteringskedjan” redan från början var ideologen Anders Borg, vilket också förklarar varför regeringen slog dövörat till den massiva remisskritiken och bara körde på. Det hela handlade om en av Reinfedlts och Borgs ideologiska grundpelare, en viktig del i det nyliberala systemskifte som de ville genomföra så snabbt som möjligt.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson var alltså en av dem som Reinfeldt ansåg bar ansvaret för att Alliansen förlorade den egna majoriteten i senaste valet. Efter valet sparkade Fredrik Reinfeldt därför Husmark Pehrson, mot hennes egen uttryckliga vilja, och ersatte henne med Ulf Kristersson. Husmark Pehrsson var uppenbarligen bara en utbytbar spelpjäs i Reinfeldts maktspel. ”Ska man göra omelett måste man krossa ägg”, som en annan cynisk maktspelare brukade säga…

Den tjänsteman som läckt ut dokumentet till GP gör en annan bedömning av valutgången än statsministern. Han tror istället att det var de orimligt hårda kraven i sjukförsäkringen, som finansministern drev igenom med Reinfeldts goda minne, som gjorde att alliansregeringen förlorade den egna majoriteten på valdagen.

När man ser på saken så här i efterhand är det mycket som tyder på att det nog är den läckande tjänstemannen på Socialdepartementet, och inte statsministern, som är bäst skickad att analysera situationen på ett korrekt sätt. Att sjukförsäkringsfrågan blev den ”stupstock”, som gjorde att Alliansen förlorade den egna majoriteten, stöds också av  statsvetare som tittat närmare på saken.

Vad Reinfeldt och Borg anbelangar kan man väl säga att deras agerande understryker visdomen i åtminstone två skilda aforismer, nämligen ”Ögat ser inte sig själv” och ”När man ska analysera makten är det lätt hänt att man glömmer bort den fläck där man själv står”…

**************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading